Úterý, 26. září 2023

Azbest u Milovic

Azbest u Milovic

Na Českou inspekci životního prostředí se obrací veřejnost i orgány státní správy s požadavkem na poskytnutí informací o problematice výskytu nebezpečného azbestu v lokalitě bývalého vojenského a výcvikového prostoru Milovice, okres Nymburk (dále jen ,,BVVP").

ČIŽP jakožto odborný orgán v oblasti nakládání s odpady provádí v této chvíli veškeré kroky ve spolupráci a na základě požadavků Policie ČR. Inspekce tak nemůže sdělovat konkrétní informace související s probíhajícím trestním řízením. ČIŽP v rámci této spolupráce provede vlastní dílčí šetření směřující ke zjištění aktuálního stavu nakládání s odpady v rámci probíhajících aktivit souvisejících s nákladním s demoličními odpady. Ovšem jakákoliv samostatná šetření (související s ochranou životního prostředí), která jsou předmětem probíhajícího trestního řízení v dané věci, nemůže ČIŽP provádět. Zároveň je ČIŽP připravena poskytnout nezbytnou součinnost orgánům ochrany veřejného zdraví.

K případu je policií přizván odborný znalec v oboru ,,Čistota ovzduší a chemie se specializací azbest a ostatní anorganická vlákna". Znalec zpracovává znalecký posudek o rozsahu zasažení daného území pro potřeby trestního řízení.

Na základě dílčích zjištění znalce lze konstatovat, že rozsah kontaminace azbestem v lokalitě BVVP je značný. ČIŽP nebyly sděleny bližší informace o konkrétních lokalitách či pozemcích, kde se kontaminace azbestem nachází. Zároveň podle vyjádření znalce v celé lokalitě BVVP nelze vyloučit uvolňování respirabilních azbestových vláken. Z tohoto důvodu je vstup do dané lokality výhradně na vlastní nebezpečí.

Je na vlastníkovi pozemku a případně orgánech státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví přijmout příslušná opatření k ochraně zdraví obyvatel nebo režimových opatření pro vstup na pozemky BVVP.

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů