Středa, 4. října 2023

Zahájena realizace projektu na podporu solárního potenciálu Ústeckého kraje

Zahájena realizace projektu na podporu solárního potenciálu Ústeckého kraje

Česká informační agentura životního prostředí zahájila realizaci projektu Solar (Solární potenciál Ústeckého kraje: datové podklady pro tvorbu budoucích metodik a rámců v energetickém sektoru). Projekt vychází z předpokladu, že solární energie je čistým zdrojem a ideální způsob, jak tuto energii využít v urbanizovaných oblastech, je umístění fotovoltaických panelů na střechy budov. Vzhledem k výkyvům v množství takto vygenerované energie je nutné ke správnému fungování v rámci větších územních celků znát potenciální množství vyrobené energie jednotlivých střech a návaznost na další energetickou infrastrukturu.

Cílem projektu Solar je vytvoření datových podkladů, které umožní efektivnější dosažení energetické soběstačnosti a pomohou při přípravě regulačních rámců v energetickém sektoru. Konkrétní cíle jsou:

  • vytvořit detailní mapu solárního potenciálu zohledňující meziroční výkyvy meteorologických podmínek,
  • identifikovat nejvhodnější místa pro umístění solárních panelů,
  • propojit tyto data s informacemi o navazující infrastruktuře,
  • vytvořit webový nástroj, který umožní prohlížení datové sady.

Hlavním výsledkem projektu bude datová sada obsahující velmi přesnou vrstvu solárního potenciálu pro Ústecký kraj, která bude provázána s navazující energetickou infrastrukturou. Výsledné solární mapy budou prezentovány na datovém portále Ústeckého kraje Portabo a na Národním geoportále INSPIRE. Předpokládá se, že dalším výstupem bude motivace občanů Ústeckého kraje k investicím do střešních solárních panelů. Díky tomu by mělo dojít k úsporám energií a paliv, k následnému lokálnímu snížení emisí, a v konečném důsledku k rychlejší transformaci a modernizaci v energetickém sektoru Ústeckého kraje.

Finanční a časový rámec a kontakty v rámci projektu jsou dostupné zde https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/solar/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů