Čtvrtek, 21. září 2023

Zdroj pitné vody pro více než sto tisíc Moravanů opět v ohrožení?

Zdroj pitné vody pro více než sto tisíc Moravanů opět v ohrožení?

Ministerstvo životního prostředí vydalo v těchto dnech usnesení, kterým zrušilo neplatnost posouzení vlivu na životní prostředí EIA v kauze těžby štěrkopísku na Hodonínsku. Změnilo tak z důvodů procesních chyb své dřívější rozhodnutí. Na průběh případu by to však nemělo mít žádný vliv. Krajský soud v Brně už v březnu podruhé zrušil rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru kvůli zásadním vadám v odborných posudcích, ze kterých posouzení EIA vycházelo.

Rozhodnutí Českého báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru v oblasti Bzenec-komplex zrušil Krajský soud v Brně už na začátku března. Vyhověl tak žalobě řady jihomoravských obcí, které se obávaly především snížení kvality nebo vydatnosti vodního zdroje v důsledku těžby a namítaly, že nebyly dostatečně posouzeny potenciální negativní vlivy těžby. Soud konstatoval, že znalecké posudky, které byly v případu vyhotoveny, jsou nedostatečné, včetně těch, ze kterých vycházelo vyhodnocení vlivu na životní prostředí (EIA). Jde zejména o modelaci proudění spodních vod, která pracuje s chybnými daty, a dochází tedy zavádějícím závěrům, což soud potvrdil.
,,Nestavíme se obecně proti těžbě štěrkopísku jako takové, nechceme bránit podnikatelským aktivitám v oblasti těžby, ale trváme na tom, že musí probíhat v souladu s platným a bezchybným posouzením vlivu na životní prostředí EIA, které ukládá zákon. Jedině tak bude možné v konkrétním případě jednoznačně vyloučit, nebo potvrdit ohrožení zdroje pitné vody pro zhruba 140 tisíc obyvatel v Jihomoravském a částečně Zlínském kraji," uvádí Pavel Koubek, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s, která byla jedním ze žalobců ve sporu.
Vedení VaK Hodonín svým vyjádřením reaguje na kroky Ministerstva životního prostředí, které minulý týden vydalo usnesení, kterým zrušilo své dřívější sdělení o neplatnosti EIA z důvodů procesních chyb. ,,Nechceme komentovat procesy na Ministerstvu životního prostředí. Pro nás ale tento krok na celém případu nic nemění. Základ zůstává stejný - vliv těžby na životní prostředí byl vyhodnocen na základě chybně nastaveného modelu a tedy chybných dat, což opakovaně potvrdil soud," reaguje na rozhodnutí ministerstva Pavel Koubek.
Podle právních zástupců žalobců je jediným řešením současné situace vypracování zcela nového stanoviska EIA. "Jedině tak bude možné jednoznačně určit, jestli může mít záměr těžby štěrkopísku dopady na zdroje pitné vody, což je obzvláště kritické v kontextu klimatické změny a ohrožení celého regionu jižní Moravy v obdobích sucha," doplňuje Pavel Černý z kanceláře Frank Bold Advokáti, která zastupuje část žalobců v případu.
Pokračování soudního sporu s těžebními společnostmi je však stále hře. ,,Věříme, že vadnost odborných posudků, kterou opakovaně soud potvrdil, už nikdo nebude zpochybňovat, a nedovolí tak zahájit těžbu, aniž by znal správnou odpověď na to, jestli může ohrožovat jeden z největších zdrojů pitné vody v Česku," uzavírá Pavel Koubek.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů