Neděle, 3. března 2024

Nařízení vlády ke změkčení hlukových limitů je formulované nejasně, shodli se na tom řečníci u kulatého stolu v Senátu

Nařízení vlády ke změkčení hlukových limitů je formulované nejasně, shodli se na tom řečníci u kulatého stolu v Senátu

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová k tomu uvádí: ,,Je prokázáno, že nadměrný hluk může vést k poruchám spánku, negativním účinkům na kardiovaskulární a metabolický systém, způsobovat kognitivní poruchy a může vést až k rozvoji poruch v učení dětí. Odhaduje se, že hluk přispívá k asi 48 tisícům případů ischemické choroby ročně a také k tisíci předčasných úmrtí. Dosud nebyly předloženy žádné podklady, které by vyhodnocovaly dopady na zdraví nebo údajné zmiňované ušetření finančních nákladů. Studie Světové zdravotnické organizace i EU dokládají, že efektivita prostředků vydaných na ochranu zdraví se vždy násobně zhodnotí."

O novele dnes u kulatého stolu diskutovali zástupci dotčených ministerstev, Státního zdravotního ústavu, Sdružení měst a obcí a dalších odborníků. Shodli se, že nařízení vlády je formulované nesrozumitelně. U silnic a dálnic, pro které budou platit měkčí limity jako tzv. staré stavby, se výrazně prodlouží časový limit zařazení a nebude již platit od momentu územního rozhodnutí, ale až od jejich zprovoznění. Limit pro tzv. staré stavby (tedy stavby před rokem 2001) se sice o dva decibely zpřísňuje, bude ale již platit pro více staveb plošně a nevratně. Problémem je podle odborníků i ochrana limitů vnitřních prostor, kdy se předpokládá, že jejich garancí jsou vnější limity, které se ale právě nařízením změkčují.

Zástupci Svazu měst a obcí navíc namítají, že návrh počítal se zvýšením limitu jen na 55 a 65 decibelů pro staré stavby, vládou schválené znění je ale nakonec o 3 decibely vyšší, přičemž dotčená ministerstva nebyla schopna na jednání tento důležitý rozdíl, který v praxi znamená zásadní zvýšení zátěže pro obyvatele, vysvětlit.

Nařízení vlády č. 433/2022 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku je novelizováno a změkčuje/zvyšuje hygienické limity ochrany zdraví pro silnice a železnice. Všechny dálnice a silnice rozděluje podle toho, zda byly uvedeny do provozu před rokem 2001, a pro ty pak budou platit už trvale měkčí hlukové limity. Pro železniční tratě byla zrušena ochranná pásma ale změkčený limit, který pro ně platil, bude nově platit pro celé území.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů