Neděle, 3. března 2024

MŽP vrátilo k přepracování dokumentaci dopadů těžby manganu u Chvaletic

MŽP vrátilo k přepracování dokumentaci dopadů těžby manganu u Chvaletic

Ministerstvo životního prostředí vrátilo k přepracování dokumentaci vlivů těžby manganu na odkalištích u Chvaletic a Trnávky na Pardubicku na životní prostředí (EIA). Požádala o to i sama těžební společnost Mangan Chvaletice, aby mohla dopracovat akustickou studii. Tu požadovali doplnit i hygienici, zjistila ČTK z informačního systému EIA.

"Krajská hygienická stanice ve vyjádření uplatňuje celkem 14 připomínek, z nichž za nejzávažnější lze považovat konstatování, že v záměrem dotčeném území je v současné době dlouhodobě překračován limit hlukové zátěže a umístění předmětného záměru by přispělo ke zhoršení stávající situace, byť minimálním příspěvkem, což nelze akceptovat," uvedlo ministerstvo. Mangan Chvaletice má dopracovat návrh opatření, která zajistí, že záměr svým umístěním nebude v okolních chráněných venkovních prostorech přispívat ke zhoršení současné situace, jež přesahuje míru únosného zatížení, a také prokázat jejich účinnost.

Firma má také dopracovat hodnocení vlivů na veřejné zdraví vyplývající z akustické studie a prokázat, že předpokládané emise sirovodíku nebudou mít vliv na okolí. Ministerstvo doporučilo, aby při přepracování dokumentace vše předběžně projednávala s hygieniky.

Podle těžební společnosti má být nová studie rovněž aktualizována podle nové hlukové legislativy, která nabývá platnosti v červenci tohoto roku. "Jsme si vědomi důležitosti posouzení vlivu našeho projektu na životní prostředí i na obyvatelstvo a vnímáme složité podmínky celého daného území. Uděláme vše pro to, abychom dokumentaci EIA upravili v souladu s pokyny, požadavky a připomínkami orgánů státní správy a veřejnosti," uvedl na dotaz ČTK ředitel firmy Mangan Chvaletice Jan Votava.Termín vydání rozhodnutí k přepracované dokumentaci EIA předpokládá do konce roku 2023.

Budoucí zpracovatelský závod je navržen tak, aby jeho projektová životnost byla 25 let při produkci kovového manganu 50.000 tun za rok. Očekává se, že dvě třetiny roční produkce budou přeměněny zhruba na 100.000 tun čistého monohydrátu síranu manganatého, který se častěji používá při výrobě baterií pro elektromobily či bateriových úložišť elektřiny. Součástí záměru je rovněž vybudování železniční vlečky. Závod by měl začít pracovat v roce 2027 a zaměstnat asi 400 lidí, část v nepřetržitém provozu.

Za 25 let se má vytěžit 26,6 milionu tun manganové rudy, což představuje více než milion tun suché suroviny ročně. Ve zpracovatelském závodě bude přepracován vytěžený materiál odkališť Chvaletice - Trnávka. Materiál v odkalištích obsahuje sice jen sedm až osm procent manganu, je však snadné jej těžit a je již namletý najemno.

Společnost již odkoupila část potřebných pozemků, na další má nájemní a předběžné smlouvy nebo jedná s majiteli, jimiž jsou ČEZ a Sev.en EC, která provozuje chvaletickou elektrárnu. Firma také ještě čeká na dokončení změny územního plánu Chvaletic. Se záměrem nesouhlasí obec Řečany nad Labem. Vadí jí hlavně možné zvýšení hluku, nákladní dopravy, emisí do ovzduší a prachu a pokles cen nemovitostí.

Společnost Mangan Chvaletice, která patří kanadské firmě Euro Manganese, chce přebudovat tři odkaliště u Chvaletic, Trnávky a Řečan vzniklá v letech 1951 až 1975. Mangan se využívá jako přísada do různých slitin, katalyzátorů a barevných pigmentů. Podle Votavy je strategickou surovinou, asi 90 procent se zatím dováží z Číny.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů