Čtvrtek, 25. července 2024

18. července - Světový den naslouchání

Spíše než pouhé naslouchání hovoru jiných lidí byl Světový den naslouchání vytvořen, aby upozornil na způsob, jakým lidé potřebují naslouchat světu kolem nás a zvýšil povědomí o životním prostředí a akustické ekologii.

18. července - Světový den naslouchání

Historie Světového dne naslouchání

Studium akustické ekologie začalo koncem 60. let 20. století. Tento obor se také nazývá ekoakustika nebo studie zvukové krajiny a podporuje porozumění vztahu mezi lidmi a jejich prostředím, zejména pokud jde o zvuk. Výsledkem této studie byl projekt World Soundscape Project (WSP), který se prakticky věnuje problematice hlukové zátěže a podpoře harmonie ve zvukovém prostředí.

První Světový den naslouchání se slavil v roce 2010 a od té doby se slaví každoročně. Jako den pro oslavu byl vybrán 18. červenec, protože jde o narozeniny R. Murraye Schafera, kanadského skladatele a jednoho ze zakladatelů hnutí akustické ekologie.

Jak pokračuje hnutí za ukončení hlukového znečištění a harmonizaci vztahu mezi lidmi a životním prostředím, Světový den naslouchání usiluje o to, aby si lidé tuto záležitost začali více uvědomovat a také jednat...

Jak oslavit Světový den naslouchání
Zapojte se do Světového dne naslouchání tím, že jej sdílíte s přáteli a rodinou a možná je pozvete na některé z těchto aktivit:

Vyhraďte si čas na poslech vaší zvukové scény
V závislosti na místě může být jednoduchým způsobem, jak oslavit Světový den naslouchání, věnovat se chvíli poslechu prostředí. Udělejte si procházku o samotě v lese nebo jeho části, ztište telefon a jen otevřete uši, abyste mohli poslouchat okolní svět. Poslouchejte vítr ve stromech, cvrlikání ptáků, hučení včel.

Uspořádejte Listening Party
Ať už v přestávce v práci nebo během vyučování ve škole, vytvořte prostor, který lidem umožní zbavit se shonu světa a uniknout hluku. Zajistěte, aby byla k dispozici zvuková stopa terénních nahrávek, které jsou přístupné všem v místnosti nebo jednotlivcům pomocí sluchátek.

Požádejte účastníky, aby zavřeli oči, uvolnili se, pozorně poslouchali a pozorovali, co slyší. Po sezení poskytněte příležitost k rozhovoru, aby účastníci mohli diskutovat o svých zkušenostech. Pak je povzbuďte, aby byli aktivnější a pozornější, pokud jde o pravidelnější naslouchání světu.

Snižte znečištění hlukem
Jednotlivci mohou být zmocněni k tomu, aby přijali opatření ke snížení znečištění hlukem několika jednoduchými způsoby. Zkuste vypnout (a vytáhnout ze zásuvky) spotřebiče doma nebo v kanceláři. Při používání hlučných strojů, jako jsou pračky nebo myčky nádobí, zavřete dveře. Jízda na kole místo jízdy autem je skvělý způsob, jak snížit hlukovou zátěž.

Komunitní aktivisté by se mohli chtít zapojit do Světového dne naslouchání tím, že se zapojí do příležitostí ke snížení znečištění hlukem na místní úrovni. Kampaň za hromadné vysazování stromů (které pohlcují hluk), budování protihlukových bariér v blízkosti dálnic, propagace lepšího designu produktů a požadování zón pouze pro pěší.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů