Sobota, 2. prosince 2023

Povinné školení pracovníků pro bezpečné používání diisokyanátů

Omezení pro diisokyanáty dle přílohy XVII nařízení REACH požaduje, že od 24.8.2023 musí mít pracovníci odbornou přípravu o bezpečném používání diisokyanátů.

Povinné školení pracovníků pro bezpečné používání diisokyanátů

Diisokyanáty jsou látky senzibilizující dýchací cesty a kůži. Používají v celé řadě odvětví a aplikací, především k výrobě polyuretanových výrobků, jako jsou pěny, těsnicí materiály a nátěry.

V příloze XVII nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 řeší diisokyanáty položka 74.
Po dni 24. srpna 2023 se diisokyanáty nebudou smět používat jako samotné látky, jako složky jiných látek nebo ve směsích pro průmyslové a profesionální použití v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních nebo pokud nebude zajištěno, aby pracovníci před použitím látky nebo směsi absolvovali odbornou přípravu o bezpečném používání diisokyanátů.
Odborná příprava zahrnuje pokyny ke kontrole dermální a inhalační expozice diisokyanátům na pracovišti. Tuto odbornou přípravu provádí odborník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s odbornou způsobilostí získanou příslušným odborným vzděláváním. Odborná příprava se obnovuje nejméně každých pět let.
Dosud není stanoveno, zda školení musí provádět jen osoba s odbornou způsobilostí k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. nebo i jiný odborník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s odbornou způsobilostí získanou příslušným odborným vzděláváním (např. osoba s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).
Možnosti odborné přípravy pracovníků
Odborná příprava od dodavatele:
Podle textu omezení v položce 74 musí dodavatel zajistit, aby příjemci byly poskytnuty vzdělávací materiály a kurzy v úředním jazyce státu, v nichž se látka nebo směs dodávají. Školení zohlední rovněž specifičnost dodávaného produktu, včetně složení, balení a designu. Například firma Den Braven umožňuje školení bezplatně přes portál výrobců s využitím slevového kódu.
Portál výrobců:
Portál https://www.safeusediisocyanates.eu obsahuje informace o bezpečném používání a manipulaci s diisokyanáty a nabízí e-learningové školení o bezpečném používání a manipulaci s diisokyanáty.
Školení vlastní odborně způsobilou osobou:
Školení pracovníků provede OZO, která se zúčastní odborné přípravy na diisokyanáty. Nebo školení provede OZO podle vzdělávacích materiálů od dodavatele.
Školení formou videozáznamu od Envigroup:
Videozáznam Odborná příprava pro bezpečné používání diisokyanátů (obsahuje samostatné školení pro OZO a pro pracovníky)
  • délka školení pro OZO: cca 3 hod.
  • délka školení Envigroup pro pracovníky: cca 21 min.
  • délka školení ISOPA pro pracovníky: cca 13 min.
Školení může tedy využít jak OZO pro získání odborné přípravy pro další školení pracovníků, tak je vhodné i pro jednotlivé pracovníky, kteří s diisokyanáty nakládají.
Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů