Sobota, 2. prosince 2023

Oprav dům po babičce. Nový dotační program cílí na renovaci starších nemovitostí

Oprav dům po babičce. Nový dotační program cílí na renovaci starších nemovitostí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v rámci systému Nová zelená úsporám nový dotační program s názvem Oprav dům po babičce. Ten si klade za cíl podpořit rekonstrukce starších nemovitostí, zejména těch vlastněných mladými rodinami, které povedou k úsporám na energiích. Myšlenkou programu je zpomalit růst nové zástavby na úkor zemědělské půdy. Jaké jsou podmínky pro podání žádosti o dotaci a jak program co nejefektivněji využít, vysvětlují odborníci ze společnosti Saint-Gobain.

Až sedmnáct procent rodinných domů je u nás v současné době neobydlených. Statisíce rodinných domů tak zejí prázdnotou často i kvůli tomu, že jejich majitelé nemají peníze na renovaci, která by je učinila obyvatelnými. Naproti tomu ale stále roste výstavba rodinných a bytových domů ve volné krajině a v oblasti zemědělské půdy. Také proto se Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem pro životní prostředí rozhodlo od září spustit nový dotační program s názvem Oprav dům po babičce, který bude stejně jako zastřešující program Nová zelená úsporám financován z evropského Modernizačního fondu.
O dotaci bude moci zažádat každý vlastník rodinného či rekreačního domu - ať už zděděného nebo zakoupeného -, kteří se rozhodnou investovat do optimálního zateplení vedoucího k úsporám na vytápění. ,,Podmínkou je, aby se jednalo o starší dům, tedy objekt, pro nějž bylo stavební povolení schváleno nejpozději v červnu roku 2013," vysvětluje Miloš Hutník, zástupce pro odbornou veřejnost ze společnosti Weber, Saint-Gobain. Celková dotace ve výši až milionu korun může být vyplacena i zpětně, začala-li renovace dobu po 1. lednu roku 2021.
Nejprve je třeba dům optimálně zateplit
U předchozích programů v rámci Nové zelené úsporám byly podmínky pro udělování dotací mírnější. ,,Stačilo mít takzvané komplexní zateplení, v programu Oprav dům po babičce je vyžadováno zateplení optimální," říká Miloš Hutník. V praxi to znamená, že nám program ukládá povinnost zateplit celý objekt, než nám povolí dotaci na další podporované technologie. ,,Optimální zateplení se skládá z izolace obvodových zdí, podlahy nad rostlou zeminou a střechy a z nových výplní otvorů, tedy oken a dveří," popisuje odborník z Weberu.
V rámci programu Oprav dům po babičce lze čerpat na zateplení částku v rozmezí od 1 300 do 4 900 korun za metr čtvereční. ,,Záleží na tom, co zateplujeme. Na standardní zateplení stěn, střechy a podlahy dostaneme právě 1 300 korun za metr čtvereční, na konstrukce k zemině 1 700 korun, na stínicí techniku 1 500 korun. U výplní otvorů se jedná o částku 4 900 korun. Obdržet navíc můžeme ještě 50 tisíc korun na základní podporu, jako je například vypracování projektu," říká Miloš Hutník.
Teprve poté můžeme přistoupit k instalaci dalších úsporných opatření, jako jsou rekuperační jednotky, tepelná čerpadla či fotovoltaické panely. ,,Taková opatření jsou skutečně efektivní až ve chvíli, kdy je dům dostatečně zateplen. To je důvod, proč dotační program obsahuje tuto podmínku," vysvětluje odborník z Weberu.
Dotaci lze získat i na zelenou střechu
Dotaci můžeme získat například i na pořízení vegetační střechy. ,,Vegetační střechy prospívají jak obyvatelům domu, tak životnímu prostředí, a to hned z několika důvodů. V zimě pomáhají udržet v interiéru teplo a v létě jej zase ochlazují, ale také například přispívají k pročištění vzduchu a rozvoji biodiverzity," vysvětluje Josef Hoffmann, odborník na zelené střechy ze společnosti Isover, Saint-Gobain s tím, že obzvláště výhodná je kombinace vegetačních střech s fotovoltaikou. Program pokrývá všechny druhy zelených střech od extenzivní až po intenzivní. ,,Extenzivní zelená střecha je spíše porostem tvořeným na údržbu nenáročnými rostlinami, intenzivní zelenou střechu si zase můžeme představit jako plnohodnotnou zahradu s květinami, záhony a stromky," říká odborník z Isoveru. Na extenzivní vegetační střechu dostaneme v rámci programu dotaci ve výši až 800 korun za metr čtvereční, na střechu polointenzivní 900 korun a na střechu intenzivní nebo šikmou 1000 korun.
Mezi specifika programu Oprav dům po babičce patří podpora mladých rodin. Za každé nezaopatřené dítě dostane rodina 50 tisíc korun nad rámec dotace. ,,Tuto částku navíc půjde také vyplatit zpětně, takže se bude vztahovat na všechny děti narozené do roku 2030," upozorňuje Miloš Hutník. Mezi další výhody programu patří možnost čerpání speciálního úvěru od stavebních spořitelen, který by měl být dostupný od začátku příštího roku. ,,Úrok by měl být u těchto úvěrů ve srovnání s komerčními úvěry zhruba o 2 % nižší," říká odborník z Weberu.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů