Sobota, 2. prosince 2023

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Citace: 241/2023 Sb. Částka: 111/2023 Sb.
Na straně (od-do): 2914 Rozeslána dne: 8. srpna 2023
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 12. července 2023 Datum účinnosti od: 1. září 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 22/1997 Sb.Předpis mění: 481/2012 Sb.

241

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. července 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 526/2020 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 písm. d) a § 12 a 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/2018 Sb., nařízení vlády č. 146/2019 Sb., nařízení vlády č. 121/2020 Sb., nařízení vlády č. 344/2020 Sb., nařízení vlády č. 334/2021 Sb., nařízení vlády č. 120/2022 Sb. a nařízení vlády č. 45/2023 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta

"Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/171 ze dne 28. října 2022, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití šestimocného chromu jako antikorozního činidla v plynových absorpčních tepelných čerpadlech.".

2. V příloze č. 2 se za položku 9 a)-II vkládá nová položka 9 a)-III, která zní:

"
9 a)-III Šestimocný chrom do 0,7 % hmotnostních používaný jako antikorozní činidlo v pracovní kapalině uzavřeného okruhu plynových absorpčních tepelných čerpadel pro vytápění a ohřev vody vyrobeného z uhlíkové oceli Platnost pro velké spotřebiče pro domácnost podle § 2 odst. 2 písm. a) do 31. prosince 2026.
".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů