Sobota, 2. prosince 2023

Bezpečnostní karta pro výrobky s obsahem diisokyanátů

Bezpečnostní karta pro výrobky s obsahem diisokyanátů

Diisokyanáty jsou látky senzibilizující dýchací cesty a kůži. Používají se zejména v polyuretanových výrobcích, jako jsou pěny, těsnicí materiály a nátěry. Nařízení REACH omezuje jejich používání v položce 74 přílohy XVII. K tomu se vám může hodit bezpečnostní karta výrobku.

Zákon 205/2020 Sb. zrušil od 1.5.2020 povinná písemná pravidla pro vybrané nebezpečné vlastnosti CHLS. Pravidla (výtah důležitých informací z bezpečnostního listu) ale byla pro praxi dobrým řešením pro povinnost zpřístupnit pro zaměstnance informace uvedené v bezpečnostních listech látek nebo směsí, které pracovníci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni (požadavek čl. 35 nařízení REACH).
Zpracovávat pravidla (bezpečnostní karty, provozní pokyny apod.) pro používané CHLS a jejich umístění na místa, kde se s CHLS nakládá je už tedy jen dobrovolné, ale praktické. Pro běžné pracovníky je určitě užitečnější stručný výtah základních informací o CHLS než mnohostránkový bezpečnostní list.
Vzhledem ke specifickému omezení výrobků s obsahem diisokyanátů jsme pro vás připravili Bezpečnostní kartu pro výrobky s obsahem diisokyanátů.
Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů