Čtvrtek, 7. prosince 2023

Vodíková Vysočina se rozrůstá. Připojují se regionální inovátoři i republikový lídr v petrochemii

Vodíková Vysočina se rozrůstá. Připojují se regionální inovátoři i republikový lídr v petrochemii

Uplatnění vodíkových technologií v rámci Kraje Vysočina vidí signatáři memoranda zejména v oblasti dopravy a energetiky. Signatáři se zavazují důkladně analyzovat tyto příležitosti a současně prověřovat další oblasti lidské činnosti, kde lze vodíkové technologie využít. Společně budou signatáři tyto příležitosti rozvíjet, iniciovat a koordinovat konkrétní opatření a inovativní technologická řešení a podporovat jejich zavádění do praxe v rámci dlouhodobě udržitelného rozvoje regionu.

Otevřená platforma ,,Vodíková Vysočina" ("Hydrogenhills"), která má za cíl aktivovat myšlenku výroby a skladování vodíku a využívání vodíkových technologií napříč odvětvími, vznikla za tímto účelem již v dubnu. V současné době tým spolupracovníků intenzivně pracuje na tvorbě akčního plánu, který bude zahrnovat jednotlivé dílčí kroky, jež chtějí signatáři realizovat v následujících 12 měsících. ,,Vodík vnímám jako perspektivní zdroj energie pro budoucnost, ať už přímo nebo prostřednictvím ukládání přebytkové energie z obnovitelných zdrojů. Navíc jeho širší uplatnění například ve veřejné dopravě spojuje řešení vysoce aktuálních otázek snižování podílu fosilních paliv i redukce emisí skleníkových plynů," vyzdvihla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a dále dodává: ,,Vodík a vodíkové technologie se stávají součástí mixu opatření, jak přejít k nízkouhlíkovému hospodářství a dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti. Zároveň otevírají příležitost pro rozvoj inovací a zvyšování konkurenceschopnosti firem i v našem regionu, a proto chceme být jako Vysočina u toho."

http://www.kr-vysocina.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů