Čtvrtek, 7. prosince 2023

Ve Žďáře nad Sázavou a Jihlavě se uskutečnily semináře pro obce k odpadovému hospodářství

Ve Žďáře nad Sázavou a Jihlavě se uskutečnily semináře pro obce k odpadovému hospodářství

V první prezentaci se účastníci semináře seznámili s aktuálně platnou legislativou, právy i povinnostmi obcí a možnostmi nakládání s bioodpadem.

Další prezentace představily posluchačům finanční možnosti a nabídky technické podpory odpadového hospodářství (nádoby, zabezpečení sběrných dvorů apod.), vzdělávacích aktivit pro školy i širokou veřejnost, možnost spolufinancování projektů obcí z krajských programů Fondu Vysočiny, využití připravených informačních materiálů a data o třídění v Kraji Vysočina i v České republice.

,,Cílem dotačního programu Odpady - oběhové hospodářství ve Fondu Vysočiny je podpořit aktivity předcházení vzniku odpadů, správného třídění a materiálového využití jednotlivých využitelných složek odpadu v obcích, opatření vedoucí ke snižování produkce odpadů a zachování čistého životního prostředí. Nabízíme v podprogramu A / Technická infrastruktura finanční prostředky, například na nákup dlouhodobého hmotného majetku typu kompostérů, sběrných nádob či fotopastí nebo na nákup služeb, sloužící k zastřešení sběrných míst nebo zpevnění ploch pod sběrné nádoby. V podprogramu B/Dokumentace financujeme například intenzifikaci třídicích linek či sběrných dvorů nebo jejich budování," popisuje Eva Navrátilová z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Prezentace jsou zveřejněny spolu s dalšími prezentacemi z předchozích vzdělávacích akcí na stránkách Kraje Vysočina https://www.kr-vysocina.cz/seminare-a-prezentace/ds-304793/p1=123157

  • Více informací: Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz

http://www.kr-vysocina.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů