Pátek, 24. května 2024

Začíná Evropský týden biometanu

První ročník Evropského týdne biomethanu "Odpočítávání do roku 2030: od cílů k akci!" navazuje na Evropskou bioplynovou konferenci, hlavní událost Evropské bioplynové asociace (EBA). Tento nový koncept počítá s podporou Evropské komise a prezentuje vývoj bioplynu v Evropě.

Začíná Evropský týden biometanu

Evropský týden biomethanu nabídne mnoho příležitostí k zapojení, získání poznatků a prozkoumání nejrelevantnějších témat pro průmysl bioplynu. Kromě hlavní události v Bruselu budou nasazeny různé aktivity v mnoha evropských zemích, objevte je níže.

Evropa musí do roku 2030 nasadit 35 miliard kubických metrů biomethanu. Toto opatření výrazně sníží emise skleníkových plynů (GHG) a posílí strategickou energetickou a technologickou autonomii EU. Vliv bioplynu a biomethanu sahá daleko za jejich příspěvek k obnovitelné energii.

Biomethan je nejlevnější a nejškálovatelnější formou obnovitelného plynu dostupnou dnes a poskytuje dlouhodobé socioekonomické a environmentální výhody, podporující přechod k udržitelné a oběhové ekonomice. Hodnotový řetězec bioplynu aktivně pracuje na rozvoji tohoto sektoru, aby přispěl k energetické bezpečnosti v EU. Transparentní politiky a koherentní plánování jsou klíčové pro zajištění investic do růstu tohoto sektoru.

Evropský týden biomethanu nabídne mnoho příležitostí k zapojení, získání vhledů a prozkoumání nejrelevantnějších témat pro průmysl bioplynu:

 1. Jakou roli budou hrát bioplyny v éře s nulovými emisemi?
 2. Jaká je přidaná hodnota bioplynu jako hnacího motoru evropské bioekonomiky?
 3. Jak členské státy přivedou cíl 35 miliard kubických metrů do reality?
 4. Jak zajistit, že příspěvek bioplynu je plně uznán a zvýšen ve všech odvětvích?
 5. Udržitelnost a bezpečnost jako klíčové pilíře sektoru s perspektivou do budoucna.
 6. Jaké trendy pohánějí průmysl bioplynu zítra?

Hlavní událost

Hlavní událostí týdne bude konference uspořádaná v Bruselu ve dnech 24. až 26. října. Bude to nezbytná událost pro výrobce, uživatele, investory a zákonodárce zapojené do nasazení bioplynu v Evropě. Zahrnuje:

 1. Dvoudenní vysokoškolskou Evropskou konferenci o bioplynu (24. až 25. října) v centru The EGG v Bruselu se špičkovými řečníky, kteří budou podněcovat stimulující diskuse. Objevte program a seznamte se s řečníky.

 2. Fotografickou výstavu a nevídané možnosti síťování v expozici (24. až 25. října).

 3. Slavnostní předání cen EBA, koktejlovou akci a galavečeři, na kterých budou představeni přední lídři v oblasti bioplynu (24. října).

 4. Vedlejší události, včetně návštěvy ekologicky odpovědného pivovaru v autobusu na biomethan (25. října).

 5. Praktickou návštěvu zařízení na výrobu biomethanu v autobusu na biomethan (26. října).

Jak u nás?

Asociace CZ Biom - České sdružení pro biomasu ve spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. Vás zvou na akci pořádanou k Evropskému týdnu biometanu. Událost se bude konat 25. října v odpoledních hodinách na Staré čistírně odpadních vod v Praze.
Hlavním programem akce bude prezentace právě spuštěného biometanového projektu na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze s vtláčením biometanu do sítě zemního plynu.
Součástí programu bude krátký blok prezentací k tématu a doprovodným programem bude pohoštění včetně grilování produktů od našich farmářů, kteří provozují bioplynové stanice.
Info k hlavní akci
kdy: 25. října 2023
exkurze: Biometan na Ústřední čistírně odpadních vod
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na prohlídku biometanových stanic, kde v případě zájmu můžeme zařídit den otevřených dveří. K vidění bude technologie anaerobní digesce, čištění a vtláčení biometanu do sítě včetně výkladu. Více podrobností naleznete v příloze.
Místa k rezervaci: BMS Týn nad Vltavou a BMS Mladá Boleslav.
Svou účast prosím potvrďte e-mailem na adresu dajcl@biom.cz, kde uvedete, o které lokality máte zájem.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů