Neděle, 3. března 2024

EU dosáhla předběžné dohody o postupném vyřazení fluorovaných uhlovodíků (HFC) do roku 2050

EU dosáhla předběžné dohody o postupném vyřazení fluorovaných uhlovodíků (HFC) do roku 2050

Dne 5.října Evropský parlament a Rada dosáhly předběžné dohody o snížení emisí fluorovaných plynů v EU v souladu s cíli EU a celosvětovými cíli v oblasti klimatu. Dohoda zahrnuje cíl nulových emisí fluorovaných uhlovodíků (HFC) do roku 2050, včetně trajektorie snižování kvóty spotřeby EU v letech 2024-2049, a konkrétní data postupného ukončení používání F-plynů v odvětvích, kde je technologicky a ekonomicky proveditelný přechod na alternativy, které F-plyny nepoužívají. Dohoda rovněž zahrnuje přísné podmínky a lhůty pro používání F-plynů s vysokým potenciálem globálního oteplování pro servis nebo údržbu různých typů zařízení. Fluorované plyny se používají v zařízeních, jako jsou chladničky, klimatizace, tepelná čerpadla a protipožární ochrana. Další snížení emisí F-plynů je nutné, aby se přispělo k dosažení cílů EU v oblasti klimatu a dodržení Kigalského dodatku Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů