Neděle, 3. března 2024

Vláda dala zelenou agrivoltaice: podané ruce mezi výrobou solární energie a zemědělstvím pomohou dekarbonizovat energetiku i ochránit produkci potravin

Vláda dala zelenou agrivoltaice: podané ruce mezi výrobou solární energie a zemědělstvím pomohou dekarbonizovat energetiku i ochránit produkci potravin

Vláda na svém zasedání doporučila parlamentu schválit novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která vedle posílení ochrany půdy v souvislosti z dopady změn klimatu také umožní rozvoj takzvané agrivoltaiky, tedy využívání fotovoltaických panelů v zemědělství při zachování zemědělské produkce.

Pokud novela následně projde Poslaneckou sněmovnou a Senátem, Česká republika se dočká dlouho očekávaného povolení souběžného využívání zemědělské půdy k zemědělskému obhospodařování a k výrobě elektřiny při dodržení zákonem stanovených podmínek. Dvojí využití půdy pro zemědělství a fotovoltaiku je využíváno v řadě zemí EU, v USA i v Číně.
,,Díky agrivoltaice budou zemědělci moci z jedné zelené plochy sklidit plodiny i solární elektřinu. Fotovoltaika umístěná například na vinicích, mezi ovocnými stromy či na záhonech se zeleninou, navíc zlepšuje produkční vlastnosti půdy a snižuje vypařování vody v horkém létě. Zastínění solárními panely totiž plodiny chrání před spálením a před extrémními výkyvy počasí, které jsou s postupující klimatickou změnou stále častější," říká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.
Agrivoltaika vedle kombinace zemědělské a energetické produkce pomáhá i bojovat s klimatickými změnami díky nezanedbatelné výrobě čisté bezemisní energie. Pro ilustraci: využití pouhého 0,5 % zemědělské půdy v Česku k souběžné produkci solární energie a zemědělských plodin by podle odhadů Svazu moderní energetiky vedlo k výrobě 10 až 12 terawatthodin čisté energie ročně. Navíc agrivoltaika představuje pro zemědělce další potenciální zdroj příjmu a způsob, jak se farmáři mohou sami chránit před výkyvy cen energií na trhu.
,,Pro tuzemskou energetiku je skvělá zpráva, že Agrovoltaika dostává v Česku zelenou. Jedná se o vhodnou symbiózu udržitelného zemědělství a bezemisní energetiky, což je výhodné pro všechny. Zemědělcům přináší ekonomické benefity v podobě dodatečných příjmů z výroby energie. Developerům a provozovatelům solárních elektráren pak umožňuje budovat solární parky na místech s vhodnými podmínkami, aniž by zabírali prostor pro pěstování zemědělských plodin či chov zvířat. Koncept agrivoltaiky má naopak pozitivní vliv na zemědělskou půdu díky tomu, že solární panely poskytují ochranu půdy a účinně snižují spotřebu vody na zavlažování," říká Zdeněk Sobotka, zakladatel a CEO společnosti Solek Holding.
,,Ve společnosti Solar Design pokládáme povolení agrivoltaiky, za velmi dobrý krok. Na trhu můžeme vidět neustále výkyvy v cenách a dodávkách energií a je dobré, že po schválení této novely budou mít zemědělci možnost posílit svou energetickou soběstačnost a bezpečnost prostřednictvím agrivoltaických instalací. Vlastní vyrobená energie poslouží k optimalizovanému provozu farem, vinic, chmelnic nebo ovocných sadů, což snižuje energetickou závislost, související náklady a přispívá ke konkurenceschopnosti na trhu. V naší krajině je dostatek farmářské půdy s vhodným osvitem, tudíž agrovoltaika může mít rozsáhlé využití," potvrzuje Tomáš Minařík, CEO a obchodní ředitel společnosti Solar Design, která je partnerem Svazu moderní energetiky.
Celoevropský potenciál pro výrobu elektřiny v zemědělství je navíc obrovský. Podle propočtů vědců z univerzity v dánském Aarhusu by evropské agrivoltaické instalace mohly mít výkon až 51 terawatthodin a vyrobit 71 500 terawatthodin energie ročně.
,,Stínicí efekt panelů vytváří vhodnější mikroklima pro odpočinek zvířat, růst plodin, a dokonce umožňuje i pěstování nových plodin. Zemědělské porosty zároveň vytváří pro solární panely chladnější prostředí, čímž zvyšují jejich výkonnost. Naše společnost Solek má s agrovoltaikou zkušenosti ze zahraničí, nyní například připravujeme na Kypru nový projekt na zemědělské půdě, kde se pěstují rohovníky a olivovníky. Ve Francii byla příprava našich projektů agrovoltaiky urychlena právě díky novému zákonu. Mám radost, že budoucnost v této průkopnické praxi vidí i Česká republika, která schválila podobné změny legislativy. Potenciál pro fotovoltaiku například na střechách průmyslových hal je velký, ale to samo o sobě nestačí. Abychom měli v budoucnu dost elektřiny, musíme stavět fotovoltaické elektrárny i v krajině a agrovoltaika je pro to skvělé řešení," dodává Zdeněk Sobotka.
Agrivoltaické instalace navíc pomáhají chránit zemědělskou půdu například před městskou zástavbou nebo zachovat biodiverzitu. A ze zahraničí už přichází řada pozitivních ohlasů i na zvyšování zemědělské produkce díky zastiňovací funkci solárních panelů. Například nizozemští farmáři zaznamenali u malinovníků zastíněných solárními panely o 6 % vyšší výnosy, než jaké naměřili u rostlin zastíněných klasickou fólií.
Svaz moderní energetiky sdružuje nejvýznamnější oborové asociace moderní energetiky i klíčová výzkumná univerzitní centra. Díky průřezovému zastoupení expertů umí Svaz nabídnout ucelený pohled na možnosti rozvíjejícího se oboru nové nízkouhlíkové energetiky. Svaz má za cíl proaktivně vstupovat do české i evropské debaty o možnostech proměny energetiky. Zároveň přináší klíčové impulsy, které zajistí přední pozici ČR v oblasti vývoje a výroby progresivních technologií. Právě k příležitostem, které se v oblasti přechodu na nízkouhlíkovou energetiku otevírají, chce v Česku vést širokou diskusi zaměřenou na prosazení opatření, které podpoří samovýrobu elektřiny, rozvoj akumulace energie, posílí možnosti společné výroby elektřiny a tepla, implementaci chytrých sítí, elektromobility nebo nových prvků v rámci energetického trhu přicházejících s digitalizací. Více informací na www.modernienergetika.cz.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů