Neděle, 3. března 2024

Čechy trápí znečišťování prostředí, obava z jádra klesá, zjistil průzkum

Čechy trápí znečišťování prostředí, obava z jádra klesá, zjistil průzkum

Za nejzávažnější globální problémy považují Češi znečišťování oceánů, zemědělské půdy, pitné vody a ovzduší. Naopak jako nejméně palčivý celosvětový problém hodnotí provoz jaderných elektráren. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu, ve kterém Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zkoumalo postoje lidí k problematice životního prostředí a některých globálních fenoménů souvisejících s lidskou činností.

Za nejpalčivější globální problém Češi považují znečišťování oceánů. Jako velmi či dosti závažný ho označilo celkem 93 dotázaných, z toho dvě třetiny ho hodnotily právě jako velmi závažný. S odstupem jednoho procentního bodu následují obavy ze znečišťování zemědělské půdy. Shodně 91 procent dotázaných pak uvedlo, že za dosti či velmi závažné problémy považuje znečišťování pitné vody a ovzduší.

Devět z deseti dotázaných označilo za velmi či dosti závažné hromadění odpadů. Jen o málo méně respondentů považuje za vážný problém nedostatek pitné vody a úbytek deštných pralesů, v obou případech šlo shodně o 89 procent odpovědí. O jeden procentní bod nižší byl podíl lidí, kteří považují za závažný úbytek rostlinných a živočišných druhů a pronikání škodlivých látek do rostlin a živočichů, které pak lidé jedí.

Vyčerpání surovin vnímá jako velmi či dosti závažný problém 84 procent Čechů. Necelých 80 procent si totéž myslí o globálním oteplování a tři čtvrtiny o přelidnění. O něco méně kritický postoj mají obyvatelé ČR k pěstování geneticky upravených potravin. Za velmi závažný problém to označilo 38 dotázaných a dalších 31 ho vnímá jako dosti závažný.

Obavy z provozu jaderných elektráren jsou v porovnání se všemi předchozími jevy podstatně méně časté. Jako velmi či dosti závažný problém jej vnímá dohromady 39 procent Čechů zjistilo CVVM.

V porovnání s výzkumem z roku 2021 vzrostlo vnímání závažnosti znečišťování zemědělské půdy o šest procentních bodů. O pět bodů se zvýšil i podíl lidí, kteří považují za velmi či dosti závažné znečišťování oceánů, úbytek druhů a pěstování geneticky upravených potravin.

Naopak hodnocení závažnosti pokleslo u provozu jaderných elektráren. Podíl respondentů vnímajících ho jako velmi nebo dosti závažný problém se zmenšil o 16 procentních bodů.

Letošní výzkum dělalo CVVM od 28. července do 25. září. Na dotazy odpovídalo 985 obyvatel ČR ve věku od 15 let.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů