Neděle, 3. března 2024

Postup při havarijním úniku v deseti bodech

Postup při havarijním úniku v deseti bodech

Podniky, organizace, které nakládají se závaznými látkami se musí řídit § 39 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon. K základním povinnostem patří:

  • ,,kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí" (§ 39 odst. 1 zákona)
  • ,,kdo zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami nebo nebezpečnými závadnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací" (§ 39 odst. 4 zákona)

Jak postupovat v případě, kdy již k havarijnímu úniku došlo?

Mám-li v provozu zpracován havarijní plán (dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona) postupuji dle tohoto dokumentu. Malé podniky, odloučené provozní lokality, živnostníci aj. mnohdy povinnost zpracovat havarijní plán nemají, avšak havarijní situaci se jim nevyhýbají. Právě pro tyto subjekty a řadu dalších by přišel vhod jednoduchý, stručný přehled základních pravidel, jak postupovat, co dělat a naopak nedělat.

Odborný konzultant Ing. Zdeněk Fildán ze společnosti ENVI GROUP s.r.o. zpracoval stručný návod, jak postupovat v havarijních situacích v přehledném formátu A4, který navíc odpovídá doporučením vyplývající z legislativy i havarijních plánů.

Vám stačí si tento manuál vytisknout, umístit na riziková místa, pracoviště a pamatovat na základní pravidla.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů