Pondělí, 26. února 2024

Inovace ve využití vodíku v praxi: signatáři Vodíkové Vysočiny se inspirovali v Dolním Bavorsku

Inovace ve využití vodíku v praxi: signatáři Vodíkové Vysočiny se inspirovali v Dolním Bavorsku

Program zahrnoval návštěvu firmy Maier Korduletsch v Pasově, kde bylo v nedávné době otevřeno Centrum mobility (Next Mobility Hub), včetně čerpací stanice pro vozidla na vodíkový pohon v Pasově Sperrwies.

Účastníci si prohlédli tuto moderní technologickou infrastrukturu a diskutovali se zástupci rodinné firmy Maier Korduletsch, která funguje v Bavorsku již po několik generací. ,,Nejzajímavější část diskuse se vedla o veřejné podpoře ze strany státu, která v Německu dosahuje 80 % i pro soukromé subjekty a v oblasti plnění zelených cílů klade například podmínky minimálně padesátiprocentního využití zeleného vodíku v plnící stanici. Ale stejně jako v České republice je to stále pilotní projekt, který si hledá své zákazníky i místo v oblasti nástrojů pro snižování CO2," uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj.

Na tuto část proto navázala prohlídka firmy Paul Nutzfahrzeuge GmbH v nedalekém Vilshofenu, kde přestavují nákladní vozidla mj. i na vodíkový pohon. Zatím uvedli do provozu 25 vodíkových nákladních aut a stále vyvíjí a vylepšují své postupy přestavby zejména s technologií vodíkových palivových článků. Cena takto upraveného vozidla je ale stále kvůli dražším komponentům vysoká. Jeden takto upravený ,,náklaďák" vyjde zhruba na dvojnásobek běžného nákladního vozidla. Zástupci firmy Paul nicméně uvedli, že s rostoucí poptávkou se dá očekávat postupný pokles pořizovací ceny. A pro zvýšení poptávky je nezbytné podporovat rozvoj sítě plnících stanic a to nejen v Německu.

Znalostní cesty se zúčastnili političtí zástupci Kraje Vysočina, statutárního města Jihlava, Dolního Bavorska i Pasova a využili společné setkání jak k diskusi nad aktuálním vývojem v oblasti vodíku, tak i ke sdílení svých představ o možnostech budoucí spolupráce v této oblasti, která je ve vazbě na úsilí Evropské unie o udržitelnost a klimatickou neutralitu zcela klíčová.

,,Velmi mne těší, že se nám ve spolupráci s kolegy z Dolního Bavorska povedlo uskutečnit a připravit tak pestrý program. Naši partneři z Vodíkové Vysočiny získali díky této cestě nejen příležitost seznámit se s inovacemi, které se dějí v oblasti vodíkových technologií v Dolním Bavorsku, ale také navázat nové kontakty," doplnila Hana Hajnová. ,,Věřím, že tato spolupráce bude pro oba regiony přínosem a povede k dalšímu posílení evropského vodíkového průmyslu," uvedla Hana Hajnová.

Myšlenka uspořádání znalostní cesty vznikla v rámci rozvojových činností směřujících k propojování aktérů v tématu vodíku, s cílem získat inspiraci z druhé strany hranice a představit dobrou praxi v oblasti vodíkových technologií.

http://www.kr-vysocina.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů