Pátek, 24. května 2024

Pardubický kraj řeší znečištěné lokality u Králík a ve Svitavách

Pardubický kraj řeší znečištěné lokality u Králík a ve Svitavách

Pardubický kraj spolupracuje s městy a soukromými vlastníky na odstranění starých ekologických zátěží v regionu. Přispívá na průzkumy znečištěných lokalit u Králík a ve Svitavách, aby bylo možné kontaminace v budoucnu sanovat. Některé už ohrožují životní prostředí v širší oblasti. V minulosti už hejtmanství nechalo odstranit znečištění z několika míst za stovky milionů korun.

Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (3PK/SOCDEM) se například sloučeniny rtuti z areálu bývalé Tesly Králíky v Dolní Lipce objevují v Tiché Orlici až k Jablonnému nad Orlicí. "Spolufinancovali jsme rizikovou analýzu, která zmapovala nebezpečné látky. Kvůli možnému úniku do řeky je tam plánovaná sanace. Soukromý vlastník na ni může získat dotaci až 85 procent, příspěvek poskytuje i Pardubický kraj," řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Martin Vlasák.

Ve Svitavách jsou dvě historicky znečištěné lokality. Zamořené je území kolem bývalé čistírny odpadních vod podniků Vigona a Svitap a rovněž pozemky, kde se v minulosti stáčely ropné produkty z železničních cisteren do blízké benzínové stanice. Kraj poskytl na průzkum příspěvek, další peníze získalo z dotace město.

Podle starosty Svitav Davida Šimka (Sdružení pro město Svitavy) jsou některé pozemky města, další jsou v soukromém vlastnictví. "V jedné lokalitě chce komunální společnost Liko přistavět kanceláře, v druhém případě plánuje soukromá firma vytvořit parkoviště a garáže. Předtím je ale nutné provést analýzu rizik, nakolik jsou pozemky zatížené znečištěním. Kontaminace z bývalé čistírny by také mohla ohrožovat obyvatele sídliště Na Lánech," řekl ČTK Šimek. Na průzkumy mají Svitavy v rozpočtu na příští rok téměř pět milionů korun.

Pardubický kraj už musel řešit sanace několika velkých znečištění. V Boru u Skutče na Chrudimsku nechal zlikvidovat skládku průmyslových odmašťovadel a čisticích látek, v Hodoníně v témže okrese úložiště agrochemikálií. Kontaminace se už dostala do okolí a ohrožovala zdroje pitné vody. Celkové náklady obou sanací se vyšplhaly zhruba na 130 milionů korun, které pocházely z fondů Evropské unie a peněz státu a kraje.

Rekultivace skládky u Lukavice na Chrudimsku stála hejtmanství 80 milionů korun, z čehož 68 milionů získal od Státního fondu životního prostředí. Už předtím kraj musel nechat za 18 milionů korun vyčistit zamořený areál bývalé Tesly v Pardubicích a štolu bývalého dolu u Vranové Lhoty na Svitavsku, která byla zavezena 270 tunami nebezpečného odpadu. Nákladná byla i sanace areálu bývalé Transporty v Chrudimi, který byl zamořen chlorovanými uhlovodíky. Vyčištění území stálo 167 milionů, většinu pokryla dotace z Operačního programu životní prostředí, zbytek nákladů nesl Pardubický kraj. V poslední době byla s pomocí kraje vyčištěna lokalita bývalé chemické čistírny Na Vrtálně v Pardubicích.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů