Středa, 24. dubna 2024

Za poslední čtvrtletí bylo z trhu staženo přes 100 výrobku z důvodu nesouladu se Směrnicí RoHS

Za poslední čtvrtletí bylo z trhu staženo přes 100 výrobku z důvodu nesouladu se Směrnicí RoHS

Ve čtvrtém čtvrtletí roku (Q4 2023) bylo dovozcům více než 100 výrobků nařízeno, aby stáhli své výrobky z evropského trhu, a to z důvodu nedodržení EU Směrnice RoHS. U několika výrobků byl rovněž zjištěn nesoulad s EU Nařízením REACH a EU Nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (POPs).

Směrnice RoHS, neboli směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek (Restriction of Hazardous Substances) je legislativa Evropské Unie, která omezuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Cílem Směrnice RoHS je minimalizovat dopad nebezpečných látek v EEZ na životní prostředí a lidské zdraví. Směrnice stanovuje limity pro přítomnost určitých látek zahrnujících použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB), polybromovaných difenyletherů (PBDE) a čtyř ftalátů (DEHP, BBP, DBP, DIBP) v elektronických a elektrických výrobcích. Limity chemických látek jsou určovány na úrovni homogenních materiálu, což má za následek vyžadování součinnosti v rámci dodavatelských řetězců všech materiálu a komponent.
Stažení výrobků z trhu bylo oznámeno prostřednictvím portálu EU Safety Gate. Mezi příklady EE výrobku stažených z trhu za poslední čtvrtletí patří: dálkové ovládání, LED lampy, LED reflektory, svítilny, USB nabíječky a kabely, digitální hodinky, elektrický vyhledávač klíčů, počítačové myši nebo například drátová a bezdrátová sluchátka.
Nejčastější neshody se týkaly koncentrace olova, které několikanásobně překračovalo povolené limity - někdy až o 68 %. Nadlimitní obsah olova byl zjištěn především v pájkách. Mezi další látky, které často překračovaly limity patřily ftaláty, jako je DEHP nebo DBP, a to především v plastových materiálech a pryžích.
Stažení z trhu představuje pro společnosti značné dopady - mimo nepříznivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví, je zde také skupina dalších následků pojicích se s finanční újmou společnosti. Mezi takové dopady patří například: právní následky ze strany regulačních orgánů, pokuty a sankce, ztráta přístupu na trh, poškození jména a značky, ztráta zákazníků či další dopady s spojené s náklady na stahování výrobků z trhu, přepracování a testování výrobku, výběr nových dodavatelů atd.
Výrobci, dovozci a distributoři jsou povinni zajistit, aby jejich výrobky před uvedením na evropský trh splňovaly požadavky sektorově specifické Směrnice RoHS. Bez splnění těchto požadavků nejsou oprávnění uvést své výrobky na trh Evropské unie a označit je značkou ,,CE". Plnění požadavků Směrnice RoHS hraje zásadní roli pro výrobu udržitelných elektrických a elektronických zařízeních.
Ing. Monika Šrubařová
Sources-Matter s.r.o.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů