Úterý, 16. dubna 2024

Ekozločin a trest od devadesátek po Bečvu: publikace zkoumá příběh České inspekce životního prostředí

Ekozločin a trest od devadesátek po Bečvu: publikace zkoumá příběh České inspekce životního prostředí

"Publikace ukazuje minulost, současnost i možný budoucí vývoj tuzemského kontrolního a donucovacího orgánu. Přestože český model není zdaleka jediný možný, naše vyprávění přehledně a snad i čtenářsky přístupně ukazuje, jak podobná instituce vzniká v postkomunistické zemi s ekonomikou přecházející od centrálního plánování k volnému trhu. Autoři tu představují nejen úspěchy, ale i každodenní selhání," shrnuje v předmluvě Jan Plesník z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Brožura vychází nejen z otevřených zdrojů, ale i akademických prací a zkušenosti nejrůznějších aktérů ochrany životního prostředí. Skrze analýzu mnohdy složitého vývoje ČIŽP a neustále přicházejících nových výzev nabízí tuzemskou zkušenost jako zdroj inspirace ekologům v zahraničí, hlavně ze zemí s podobným historickým a společenským kontextem.

Obsahuje také soubor konkrétních doporučení, jak z inspektorátu udělat skutečně kompetentní, účinný a nezávislý orgán: od podložení jeho činnosti adekvátní legislativou po adekvátní škálování pokut znečišťovatelům či ochranu proti korupci.

"Česká historická zkušenost s formováním Inspekce prakticky od nuly v dynamické éře devadesátých let poskytuje nejen možná vodítka, ale také poukazuje na některá úskalí, poměrně typická pro postkomunistické země. Ať už je to tolerance ke korupci nebo tendence různých politických aktérů ohýbat pravidla na úkor životního prostředí," dodává Marcela Černochová, spoluautorka publikace a koordinátorka mezinárodních projektů v Arnice.

Brožura je volně šiřitelná pod licencí Creative Commons. Vychází za finanční podpory programu Transition Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

http://arnika.org/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů