Středa, 24. dubna 2024

Ministerstvo souhlasí se stavbou spalovny komunálního odpadu u Opatovic

Ministerstvo souhlasí se stavbou spalovny komunálního odpadu u Opatovic

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k záměru stavby spalovny komunálního odpadu u Opatovic na Labem s kapacitou 150.000 tun ročně. Uvedlo, že v řízení nebyl zjištěn natolik významný faktor, který by byl důvodem k vydání nesouhlasného stanoviska. Pro fáze přípravy, stavby a provozu ministerstvo stanovilo investorovi, jímž je elektrárna Opatovice, řadu podmínek. Vyplývá to z dokumentu v Informačním systému EIA. Proti spalovně za několik miliard korun se v minulosti postavili obyvatelé okolních obcí i ekologové.

Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO), které plánuje opatovická elektrárna, by zpracovávalo 150.000 tun odpadu ročně, což představuje 480 tun za den. Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování teplem elektrárny, která je dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. V záměru se počítá s roční výrobou tepla 615 terrajoulů (TJ), z čehož 17 TJ činí vlastní spotřeba, a s výrobou elektrické energie 78,5 gigawatthodiny (GWh) za rok. Vlastní spotřeba dosahuje 15,7 GWh.

Pode ministerstva bude muset zařízení respektovat požadavky na nejlepší dostupné techniky (BAT), bude nutné provést měření hluku pro ověření zjištění současné hlukové zátěže nebo aktualizovat rozptylovou studii. Elektrárna musí zajistit výstavbu všech doprovodných zařízení k technologiím pro snižování emisí síry, oxidů dusíku, dioxinů, rtuti a těžkých kovů, spalovna nesmí překračovat hlukové limity, její plánované parametry ověří zkušební provoz.

Lidé ze sousedních Opatovic nad Labem výstavbu spalovny v roce 2006 odmítli v referendu. Elektrárna proto přemístila záměr do jiné části areálu v katastru Čeperky. I tamní obyvatelé se v září 2022 k plánu v referendu vyjádřili negativně, obec proto chce vyhlásit stavební uzávěru v dotčené části svého katastrálního území a připravuje změnu územního plánu, jež má stavbu znemožnit, a také nový územní plán obce se stejným dopadem. Námitky proti ZEVO měl i Hradec Králové, Vysoká nad Labem či ekologické organizace.

Podle mluvčí elektrárny Hany Počtové by spalovna byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterými chce postupně nahradit hnědé uhlí. Její výkon by zřejmě pokryl dodávky tepla a elektrické energie domácností krajského města. Výše budoucí investice elektrárny se odhaduje na několik miliard korun. Zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2028.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů