Pátek, 1. března 2024

Téměř 5 400 elektrických nákladních vozidel se loni registrovalo v EU, v Česku je před spuštěním výzva na vybudování rychlodobíjecích stanic

Téměř 5 400 elektrických nákladních vozidel se loni registrovalo v EU, v Česku je před spuštěním výzva na vybudování rychlodobíjecích stanic

V zemích EU bylo v roce 2023 registrováno 5 361 nových nákladních elektrických vozidel, meziročně o 127 % více, podíl na všech registracích se z 0,8 % zvýšil na 1,5 %. V Česku bylo registrováno 10 nových nákladních elektrických vozidel, meziročně o 6 více. Český trh v roce 2023 s novými nákladními vozidly byl 8. největší mezi zeměmi EU, s těmi elektrickými pak 16., vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava, které vycházejí ze zdrojových dat Evropského sdružení výrobců automobilů.

V roce 2023 na trhu s nákladními automobily (s hmotností nad 3,5 tuny) nadále převládala nafta, která tvořila 95,7 % nových registrací nákladních automobilů. V EU byl zaznamenán růst prodejů nákladních vozidel s dieselovým motorem o 15,8 %, který byl podpořen výraznou expanzí na klíčových trzích, včetně Německa, Španělska a Itálie. Zároveň došlo k nárůstu registrací nových elektrických nákladních vozidel o 127 %. Hlavními zeměmi tohoto růstu se staly Nizozemsko a Německo, které se společně podílely na více než 60 % všech prodejů elektrických nákladních vozidel v EU. Elektrické nákladní automobily dosáhly 1,5 % tržního podílu, což představuje nárůst oproti 0,8 % v roce 2022.
,,Největšími trhy s elektrickými nákladními automobily byly v roce 2023 Německo (2 169), Nizozemsko (1 148), Francie (595), Španělsko (341) a Dánsko (316), nejvyšší tržní podíl těchto vozidel dosáhlo Nizozemsko (7,1 %), Dánsko (6,4 %) a Švédsko (4,1 %). V České republice bylo loni registrováno 10 nových elektrických nákladních vozidel, v ostatních zemích V4 pak v Polsku 85, v Maďarsku 30 a na Slovensku 12 vozidel. Jak v počtu, tak v podílu elektrických nákladních vozidel byla Česká republika čtvrtá mezi zeměmi Visegrádské čtyřky," uvádí Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu a dodává: ,,V České republice bylo k 31. 12. 2023 provozováno 19 nákladních bateriových elektromobilů kategorie N3 (nad 12 t),jednalo se o 9 vozidel Volvo, 6 vozidel Mercedes-Benz, tři vozidla Framo a jeden Renault. V hl. m. Praze bylo registrováno 12 vozidel, ve Středočeském 4, v Jihomoravském 2 a v Královéhradeckém jedno vozidlo. V kategorii N2 (3,5-12 t) se jednalo celkem o 4 vozidla, 2x Ford, a po jedné registraci Fiat a Fuso, 3 vozidla byla registrovaná v hl. m. Praze a jedno v Plzeňském kraji."
,,Čistá mobilita v nákladní dopravě se v České republice zatím rozvíjí velmi pozvolna zvláště proto, že daná elektrická, případně vodíková, nákladní vozidla jsou stále drahá," říká Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu a dodává: ,,Přesto se jako stát musíme tímto tématem začít intenzivněji zabývat a hledat cesty, jak jít tomuto trendu i u nás více naproti. Vyžaduje to po nás totiž evropská legislativa k rozmisťování infrastruktury pro alternativní paliva. Aktuálně připravujeme poměrně zásadní aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility, která by měla toto téma šířeji obsáhnout. Předpoklad přitom je mít tuto strategii zpracovanou do poloviny letošního roku. Stejně tak se v polovině února chystá vypsání první výzvy v rámci dotačního programu OPD na dobíječky pro nákladní vozidla, a to v alokaci 1 miliardy Kč." Harmonogram výzev Programu Doprava 2021-2027 je k dispozici zde.
Zdroj energie
ČR
EU
?
Nafta
90,7 %
95,7 %
-5,0 p. b.
Elektro
0,1 %
1,5 %
-1,4 p. b.
Hybridy
0,0 %
0,1 %
-0,1 p. b.
Benzín
0,0 %
0,1 %
-0,1 p. b.
Ostatní
9,2 %
2,6 %
+6,6 p. b.
Důležité! Členění dle zdrojových dat Evropského sdružení výrobců automobilů do kategorií: ,,elektro" - bateriová elektrická vozidla a plug-in hybridy, ,,hybridy" - full a mild hybridy, ,,ostatní" - elektrická s palivovými články (FCEV), zemní plyn, zkapalněný ropný plyn (LPG), E85/etanol a další paliva.
Petr Jirásek ze společnosti Volvo Trucks pro web Čistá doprava uvedl: ,,V roce 2023 se nám podařilo zaregistrovat celkem 4 elektrická nákladní vozidla kategorie N3. Většina těchto vozidel jezdí v krátkém jednosměnném provozu s denním nájezdem okolo 250 km. Vozidla jsou pak schopná se na další směnu nabít střídavým proudem za 8 hodin stání. Výjimku tvoří vozidlo FH 62 TR Electric, které jezdí denně 700 km. První zkušenosti majitelů elektrických nákladních vozidel jsou velice pozitivní a potvrzuje se, že na kratší vzdálenosti jsou elektrická nákladní vozidla schopná plně nahradit jejich sourozence se spalovacím motorem bez nutnosti instalace složité a drahé nabíjecí infrastruktury. Na českém trhu vidíme velký potenciál pro prodej dalších kusů těžkých nákladních vozidel s elektrickým pohonem. Zájem od zákazníků, jejichž hlavním cílem je snižování emisní stopy oxidu uhličitého, vzrůstá."
Aktualizovaná interaktivní grafika k registracím nových nákladních vozidel v zemích Evropské unie je k dispozici v sekci Statistiky na webu www.cistadoprava.cz. V detailu lze mj. zjistit vývoj a stav v konkrétní zemi EU dle všech druhů paliv (pozn. mimo elektrická i hybridní, benzínová a naftová).
Zdroj vstupních dat: Evropské sdružení výrobců automobilů, web Čistá doprava
Texty a obrázky: Centrum dopravního výzkumu, www.cistadoprava.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů