Pondělí, 22. dubna 2024

Zeleň v Nymburce bude revitalizována, město vybralo zhotovitele

Zeleň v Nymburce bude revitalizována, město vybralo zhotovitele

S nastupujícím jarem je třeba povolat odborníky a nechat opět naše město vykvést a zazelenat se. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Zahradnické úpravy s.r.o. z Brna.

,,Projekt si klade za cíl obnovit zeleň v různých lokalitách Nymburka," uvedl místostarosta Bořek Černý a dodal: ,,Předmětem veřejné zakázky je provedení bezpečnostních řezů
a výsadba nových stromů v topolové aleji směrem na Drahelice a v lokalitě sportovního areálu Veslák. V celé ploše aleje je navržena výsadba 158 ks listnatých stromů. Na Vesláku je plánováno vysadit 49 ks nových listnatých a jehličnatých stromů, které odpovídajícím způsobem ozelení plochu po provedeném kácení stávajících jasanů. V současné době je zde totiž poměrně velký počet stromů, které ohrožují bezpečnost osob pohybující se v jejich okolí. Zelený porost vytvoří clonu mezi jednotlivými sportovními a rekreačními areály a výrazně zvýší biodiverzitu daného prostoru a vytvoří vhodnou ekologickou niku pro drobné živočichy. Předmětem zakázky je také tříletá následná péče. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za zahradnické služby je 2 050 000 korun bez DPH
."

Stávající alej podél cyklostezky probíhá u Labe kolem zimního stadionu. Řešený úsek zahrnuje poslední část tvořenou v současné době přestárlými topoly, které budou v nejbližší době pokáceny. Na tuto lokalitu navazují okolní plochy se zastoupením především náletových stromů a keřů, jedná se především o vrby bílé. Stávající mladé stromy, které se zde nacházejí, budou odborně arboristicky ošetřeny, případně ponechány bez zásahu. Na místě bude ponechána i jedna stará vrba, jedná se doupný strom s množstvím hnízdních dutin, tento strom bude pouze ošetřen a stabilizován. Jedná se o biologicky velmi hodnotnou dřevinu, která tvoří životní a hnízdní prostor pro mnoho živočichů, bude tedy zachována
i s přihlédnutím ke svému stavu a krátkodobé perspektivě růstu a vývoje na stanovišti.

Sportovní areál Veslák je území specifické pro floru různého stáří, které zpestřují dřevinou skladbu okolí hřiště. Jedná se o velmi intenzivně využívané plochy a probíhá zde údržba zeleně včetně časté seče trávníků.

Výsadba nových stromů, kdy cílem je obnova zeleně, bude probíhat v agrotechnicky vhodném termínu, může být rozdělena do dvou etap - jarní a podzimní, celkové trvání výsadeb bude 12 - 14 týdnů s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám daného roku.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů