Pondělí, 22. dubna 2024

Karlovarský kraj získal zpět finanční prostředky, které vynaložil v rámci likvidace následku požáru pražců v Tisové u Sokolova

Karlovarský kraj získal zpět finanční prostředky, které vynaložil v rámci likvidace následku požáru pražců v Tisové u Sokolova

Dne 25. 8. 2023 vznikl na pozemku p. č. 194/57 k. ú. Tisová u Sokolova požár, který zasáhl mj. 26 243,41 tun pražců a 343,24 tun štěpky uskladněných v provozovně společnosti Waste Solutions, s.r.o.

Likvidaci požáru prováděl Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje zcela v souladu s jeho zákonnými povinnostmi. Hasební vody znečištěné závadnými látkami byly s ohledem na ochranu podzemních vod a vody v řece Ohři z plochy požáru odváděny do odkaliště Silvestr. Provozovatelem odkaliště Silvestr je právnická osoba Elektrárna Tisová, a. s.

Náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec vysvětlil, že kvůli znečištěným hasebním vodám bylo nutné z hlediska ochrany vod, resp. z důvodu ochrany řeky Ohře, úplně zastavit standardní řízené vypouštění odpadní vody z odkaliště Silvestr do řeky Ohře. Protože bylo nutné umožnit obnovení provozu elektrárny, ale zároveň ochránit řeku Ohři, uložil vodoprávní úřad MěÚ Sokolov sledování kvality vody v odkališti a řízené vypouštění do řeky Ohře po dobu jednoho měsíce. Náklady ve výši 94 718 Kč, které vznikly vodoprávnímu úřadu uložením tohoto opatření, uhradil Karlovarský kraj ze zvláštního účtu, který je zřízen pro likvidaci vodohospodářských havárií.

,,Jelikož havárie vznikla v souvislosti s požárem způsobeným technickou závadou pracovního stroje v areálu provozovaném společností Waste Solutions, s.r.o., kraj, jako správný hospodář požadoval náhradu vynaložených finančních prostředků po provozovateli areálu", uvedl Karel Jakobec, ,,což se podařilo a celá částka byla Karlovarskému kraji provozovatelem zaplacena."

http://www.kr-karlovarsky.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů