Pátek, 24. května 2024

Zdiby vysadily přes 15 000 kusů stromů a keřů pro lepší vzduch

Zdiby vysadily přes 15 000 kusů stromů a keřů pro lepší vzduch

Výsadba zeleně probíhá v rámci dotačních projektů podpořených norskými fondy. Mimo estetického přínosu zeleň filtruje nečistoty z ovzduší, zlepšuje mikroklima, zadržuje vodu v krajině, podporuje biodiverzitu a snižuje hluk z dopravy. Část výsadby je soustředěná do zastavěných ploch obce, konkrétně podél hlavní komunikace ve Zdibech, kde bude působit nejvíce užitku. Další část výsadby tvoří ochranný prstenec kolem obce, který bude Zdiby izolovat před znečištěním ovzduší a hlukem způsobených okolní dopravou.

Výsadbou obec řeší nejen stávající problémy, ale také se snaží předcházet budoucím. ,,V současnosti největší zátěž představuje doprava především z dálnice D8, ale také z krajských průtahových komunikací. V budoucnu pak situaci zhorší i plánovaná transevropská tranzitní dálnice D0. V roce 2030 mají být limity přípustného znečištění ovzduší snížené na polovinu, a to současný plán dostavby nebere v potaz. Dostavba D0 pro Zdiby znamená zvýšenou dopravní zátěž a limity bude nereálné jakkoliv naplnit," říká starostka obce Zdiby Eva Slavíková.

Souběžně s výsadbou obec pokračuje v důkladném monitorovaní kvality ovzduší v rámci spolku KORIDOR D8 ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. Data z celkem 36 senzorů v nejzatíženějších lokalitách 12 obcí podél dálnice D8 jsou v reálném čase přenášena do veřejně dostupné databáze www.smartenvi.eu. Naměřená data - koncentrace poletavých částic PM10, PM2,5 a PM1 - jsou v databázi ihned interpretována pomocí zelených, oranžových a červených smajlíků. Mračící se červený smajlík napovídá, kdy není vhodné vycházet z domova ani větrat. Data bude blíže interpretovat univerzitní tým v čele s Jiřím Bílkem, který obcím vypracuje soubor doporučení na zlepšení kvality ovzduší. ,,Aktuální data reflektují přijatelnou situaci ve srovnání s celostátními parametry. Situace není optimální, ale znečištění neohrožuje zdraví obyvatel více, než je obvyklé, avšak míra znečištění ani zdaleka neodpovídá plánovanému zpřísnění imisních limitů na polovinu, které má přijít v roce 2030. Už teď je patrná nezbytnost realizace dalších opatření na zdrojích znečištění, abychom limitům vyhověli," dodává Bílek.

Výsadba zeleně ve Zdibech do budoucna přináší zlepšení kvality ovzduší. Jeho monitorování současně obci poskytne důležitá data pro budoucí rozhodovací procesy, které musí brát v potaz přísnější imisní limity a vliv dostavby Pražského okruhu na kvalitu ovzduší ve Zdibech.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů