Pátek, 24. května 2024

Projednání EIA k rozšíření čáslavské skládky provázela vzrušená atmosféra

Projednání EIA k rozšíření čáslavské skládky provázela vzrušená atmosféra

Vzrušená atmosféra provázela dnešní veřejné projednání dokumentace pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) k plánovanému rozšíření čáslavské skládky. Účastníci téměř zaplnili sál hotelu Grand, někteří přerušovali řečníky výkřiky a pískotem. V publiku se objevily transparenty s hesly jako "Skládce stop, smrdí nonstop!", "Skládku? Radši základku!" nebo "My jsme tady doma!". Část hesel odpůrci umístili i na pódium.

Kritici se obávají nárůstu dopravy, zdravotních rizik a dalších nepříznivých vlivů. Už nyní upozorňují na zápach ze skládky. Odpadová společnost AVE CZ namítá, že po roce 2030 nebude možné skládkovat využitelný komunální odpad a vzniká potřeba prodloužit životnost skládky.

Někteří odpůrci zpochybňovali zabezpečení skládky proti průsakům nebo vyslovili podezření na rozpor s územně plánovací dokumentací. Ivo Kropáček z hnutí Duha záměru vytkl nesoulad s plány odpadového hospodářství kraje a ČR, které počítají naopak s omezením skládkování. V Čáslavi by se podle projednávaného záměru mělo v roce 2030 ukládat deset procent odpadu, který se vyprodukuje v celé ČR, prohlásil. Zástupce odpadové firmy výhrady odmítl, záměr je podle něj v souladu s plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje. Podotkl, že v provozu bude překládací stanice a na skládku nebude možné ukládat směsný komunální odpad. Použitá fólie má vydržet 150 let, zabezpečení skládky je podle AVE CZ v souladu s předpisy, které jsou stejně přísné všude v Evropě.

Podle odpůrců hrozí, že se skládka rozšíří o více než 2,5 milionu metrů krychlových odpadu a její plocha se zvětší na 26,6 hektaru, tedy přibližně na 37 fotbalových hřišť. Bývalý starosta Čáslavi a nyní opoziční zastupitel za Čáslav pro všechny Vlastislav Málek označil skládku za nádor v krajině. "My tento nádor neodstraníme, naopak se plánuje jeho dvojnásobné rozšíření," dodal Málek.

Zástupci AVE CZ namítli, že skládka se bude rozšiřovat postupně a s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí. Každá etapa rozšíření bude posuzována zvlášť a bude se řešit, zda je vůbec potřeba. Nesmí se také překročit maximální povolená výška 300 metrů nad mořem.

AVE CZ odpadové hospodářství k záměru připravila novou dokumentaci EIA, původní přepracovala. V novém dokumentu měla zohlednit připomínky obcí v regionu, spolků a veřejnosti. Zástupci firmy připomněli, že EIA je jen první krok, navazovat bude územní rozhodnutí, stavební povolení a další řízení. I kdyby záměr nezískal kladné stanovisko, chce společnost vybudovat novou komunikaci, díky níž by se snížil průjezd nákladních aut přes město.

Vedení města firmě už dříve stanovilo omezující podmínky, pro prvních 500.000 metrů krychlových rozšíření má být vybudována neveřejná komunikace. Další rozšíření má být možné po vybudování obchvatu. AVE CZ má také přispívat na rozvoj nemocnice, sport a kulturu.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů