Úterý, 28. května 2024

Pozvánka na 13. kurz CHELEPO - Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Pozvánka na 13. kurz CHELEPO - Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Víte o připravovaných změnách v legislativě upravující oblast chemických látek a směsí? Máte přehled, které povinnosti musíte stihnout do konce roku 2024? Jaké změny přinese novelizace nařízení ES č. 1272/2008 CLP? Jaké dokumenty musíte mít připraveny při dovozu chemikálií ze zemí mimo EU? Víte o změnách týkajících se webového rozhraní agentury ECHA? Nevíte o připravovaných změnách a jejich dopadech na vaše podnikání nebo si nejste úplně jistí? Přijďte se dozvědět více a buďte tak připraveni na budoucí vývoj plnění legislativních povinností.

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se dozvíte na našem kurzu Chemické legislativy pro průmysl a obchod. Kolektiv zkušených lektorů se problematikou chemických látek, směsí, detergentů aj. zabývá ve své profesní praxi již řadu let, což je pro vás zárukou kvality a profesionálního přístupu.
Souhrnný přehled přednášek kurzu
 • Aktuality v legislativě chemických látek a směsí (příloha VI CLP, příloha XIV a XVII REACH)
 • Návrh revize nařízení ES č. 1272/2008 - CLP
 • Jak postupovat při dovozu chemických látek a směsí ze zemí mimo EU
 • Oznamování C&L při dovozu látek - změna aplikace REACH-IT
 • Kontroly ČIŽP v oblasti chemických látek a směsí
 • Oznamování do databáze PCN - konec přechodného období 1. 1. 2025 pro nebezpečné směsi se blíží (UFI kódy, nový formát IUCLID)
 • Látky omezované v průmyslovém použití nebo uvedení na trh (různé regulované seznamy, dodavatelsko-odběratelská komunikace)
 • Chemikálie jako zdravotnický prostředek
 • Databáze ECHA CHEM - nový způsob vyhledávání informací na ECHA
 • Návrh změny nařízení o detergentech, co nás čeká?
 • Navrhovaná směrnice o omezení ,,EKO" tvrzení na výrobcích
 • Zpracování ,,povinné dokumentace" - tvorba provozně manipulačních řádů pro chemickou laboratoř, sklad s chemikáliemi, pracoviště s chemikáliemi
Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení REACH.
Termín konání:
22. - 23. 5. 2024 Brno, hotel Vista
Kompletní časový harmonogram kurzu a další informace naleznete: www.chemeleoni.cz
Těšíme se na setkání s Vámi
za společnost CHEMELEONI s.r.o.
Ing. Martina Dobšáková, Ing. Tomáš Králik
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů