Úterý, 28. května 2024

ČIŽP uložila první pokutu za nelegální přimíchávání látek do propan-butanu pro spotřebitelské použití

ČIŽP uložila první pokutu za nelegální přimíchávání látek do propan-butanu pro spotřebitelské použití

Česká inspekce životního prostředí v roce 2023 prováděla kontroly společností, které obchodují se zkapalněným ropným plynem - propan-butanem nebo LPG. O těchto kontrolách inspekce informovala veřejnost v tiskové zprávě. Nyní za porušení spočívající mj. v přimíchávání butan-butenové směsi do propan-butanu určeného pro použití i běžnými spotřebiteli v období let 2021 a 2022 padla první pravomocná pokuta, a to pro společnost KRALUPOL a. s. ve výši 200 tisíc korun.

Společnost KRALUPOL a.s. se dopustila porušení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). První porušení spočívalo v neplnění zákonných požadavků na bezpečností listy k nebezpečné látce butan FCC a butan-butenové směsi známé také jako rafinát II. Bezpečnostní listy předávané společností nesprávně určovaly i takové použití předmětné látky, které nebylo obsažené v bezpečnostním listu výrobce. Navíc nepovoleně umožňovaly použití této látky jako ,,meziproduktu pro výrobu LPG". Druhé porušení spočívalo v přimíchávání butan-butenové směsi v rozporu s jejím určeným použitím do propan-butanu pro spotřebitelské použití, přičemž se tato směs smí používat jen jako topné médium v průmyslu nebo jako meziprodukt pro výrobu chemických látek. Pokud by ovšem chtěla společnost dotyčnou směs použít tímto způsobem, musela by nejdříve zvlášť posoudit chemickou bezpečnost, což neučinila. V letech 2021 a 2022 použila společnost celkem cca 993 tun směsi rafinát II jako složky propan-butanových směsí, které byly určeny i pro použití spotřebiteli.

Za tato porušení zákona byla společnosti KRALUPOL a.s. uložena pokuta ve výši 200 tisíc korun. Společnost se proti rozhodnutí neodvolala a to tak nabylo dne 3. 4. 2024 právní moci.

Podle vyjádření České asociace LPG z prosince 2023 k těmto praktikám již nedochází, což bude Česká inspekce životního prostředí nadále ověřovat při kontrolách subjektů obchodujících se zkapalněnými ropnými plyny. V případě závažných zjištění bude ČIŽP informovat veřejnost.

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů