Úterý, 28. května 2024

Města z 11 zemí EU řešila v Praze naplňování klimatických plánů

Města z 11 zemí EU řešila v Praze naplňování klimatických plánů

Města z 11 zemí EU řešila v Praze jak naplňovat místní energetické a klimatické plány SECAP a energetický management

Zástupci dvaadvaceti evropských měst a odborných organizací z jedenácti zemí EU[1] se sešli v Praze na odborném semináři, jehož cílem byla výměna zkušeností při zpracování městských klimatických plánů SECAP a konkrétních opatření na snižování energetické náročnosti, podporu obnovitelných zdrojů a dalších opatření na předcházení klimatickým změnám a podporu energetické nezávislosti.

Cílem společného jednání byla výměna zkušeností při zpracovávaní klimatických plánů a realizaci opatření úspor energie, zavádění obnovitelných zdrojů energie a adaptace na změnu klimatu.

Součástí výměny zkušeností byla i prezentace Klimatického akčního plánu hl. města Prahy a prezentace a sdílení zkušeností při tvorbě a uplatňování obdobných dokumentů ve Žďáru nad Sázavou, Rožnově pod Radhoštěm a Šumperku.

Dvoudenní jednání sloužilo jako platforma pro vzájemnou inspiraci a podporu iniciativ směřujících k ochraně klimatu a dosažení energetické soběstačnosti. ,,Města v různých zemích narážejí na podobné bariéry, jak svou klimatickou strategii naplňovat průběžně a dlouhodobě, aby nezůstala jen kusem papíru. Pro úspěch klimatických plánů jsou proto klíčoví motivovaní lidé na městských úřadech a v zastupitelstvech," uvedl národní koordinátor projektu v České republice Václav Šebek.

Celkovým cílem snah jednotlivých měst jakož i projektu Own Your SECAP, v jehož rámci se setkání, organizované organizací SEVEn, The Energy Efficiency Center z.ú., uskutečnilo, je podpora klimatické neutrality a energetické soběstačnosti na municipální úrovni.

O projektu:

Projekt OwnYourSECAP je zaměřen na pomoc obcím s tvorbou a naplňováním akčních plánů pro udržitelnou energii a klima. Jedná se o obecní energetický plán (tzv. SECAP) zavazující obce k úsporným a adaptačním opatřením na jejich území. V projektu OwnYourSECAP je cílem zapojení 44 obcí v 11 zemích Evropské unie a snahou je realizovat celkem 528 opatření pro snížení energetické náročnosti. Součástí projektu jsou četné workshopy, podpora pro zavádění energetického managementu a podpora komunikace. V neposlední řadě je součástí projektu podpora dalších 66 obcí, které jsou zahrnuty do komunikačních aktivit, a 88 obcí ze zemí mimo konsorcium ve snaze podpořit realizaci energetického plánu a úsporných opatření.

Více o projektu: www.svn.cz/oys nebo www.ownyoursecap.eu

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů