Sobota, 15. června 2024

První ročník soutěže s Nevajgluj podpoří větší čistotu v obcích

První ročník soutěže s NEVAJGLUJ podpoří větší čistotu v obcích. Obce mohou vyhrát až 60 000 Kč za aktivity proti odhazování nedopalků.

První ročník soutěže s Nevajgluj podpoří větší čistotu v obcích

Od dubna do 8. září mohou soutěžit obce až o 60 000 Kč, pokud zorganizují osvětové aktivity zaměřené na omezení odhazování nedopalků a jiných drobných odpadků. Soutěž pořádá společnost NEVAJGLUJ.

Nová soutěž ,,Čisté obce s NEVAJGLUJ 2024" podpoří aktivní přístup obcí k udržování pořádku na veřejných prostranstvích. Oceněny budou osvětové aktivity pořádané obcemi pro jejich občany a návštěvníky, které povedou k omezení litteringu, tj. volnému odhazování nedopalků a drobných odpadků ve veřejném prostoru. Je na tvořivosti každé obce, jakou formu zvolí, kladné body si připíše za zapojení obyvatel či návštěvníků, udržitelnost nebo environmentální dopad aktivity. Počítá se také účast obce v rámci akcí ,,Ukliďme Česko" nebo v aplikaci ,,Kam s ním". Do soutěže však nelze přihlásit pouze obecné akce organizované například v rámci Oslav Dne Země, vždy musí jít v první řadě o littering.

Soutěž pořádá společnost NEVAJGLUJ a. s. provozovatel kolektivního systému, který finančně podporuje ve městech a obcích úklid nedopalků na veřejných prostranstvích. Volně odhozené nedopalky jsou zdrojem mikroplastů a dalšího znečištění životního prostředí. Podpora je financována výrobci tabákových výrobků s filtry na základě zákona o jednorázových plastech.

Soutěž běží od počátku dubna až do 8. září 2024. Mohou se jí zúčastnit obce, které mají se společností NEVAJGLUJ a.s. podepsanou Smlouvu o úhradě nákladů. Aktivity měst a obcí poté vyhodnotí odborná komise.

Do hodnocení se bude moci zapojit i veřejnost, a to během září prostřednictvím kliků na FB/Instagramu NEVAJGLUJ. Hlasy veřejnosti pomohou získat obcím bonusové body k hodnocení a celkovému umístění v soutěži.

Vyhlášení vítězů proběhne na počátku října 2024 na celostátní konferenci Sdružení místních samospráv ČR. Nejlépe ohodnocené obce čekají věcné dary a finanční odměna až ve výši 60 000 Kč.

Jak se přihlásit

Přihlášky je možné zasílat již nyní na adresu soutez@nevajgluj.cz. Sběr přihlášek potrvá až do 8. září 2024.

Pravidla soutěže a formulář přihlášky naleznete na webu nevajgluj.cz.

Odměny

1. místo - 60 000 Kč

2. místo - 40 000 Kč

3. místo - 20 000 Kč

4. - 10. místo -10 000 Kč

Harmonogram:

1. 4. - 8. 9. - možnost zaslání přihlášky na adresu soutez@nevajgluj.cz

1. 9. - 21. 9. (20 h) - sběr reakcí na sociálních sítích - Instagram/FB společnosti NEVAJGLUJ

1. 10. - vyhlášení vítězů, předání cen

O společnosti

Společnost NEVAJGLUJ a.s. vznikla za účelem provozování kolektivního systému podle § 13 zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (zákon o jednorázových plastech). Tento kolektivní systém byl založen výrobci tabákových výrobků s filtry a pomáhá finančně obcím s náklady na úklid nedopalků a na jejich sběr do odpadkových košů. Usiluje také o zvýšení ochrany životního prostředí osvětovými aktivitami zaměřenými na omezení odhazování nedopalků. Více informací lze nalézt na www.nevajgluj.cz.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů