Sobota, 15. června 2024

Jak vybrat nejlepší solární panely pro Vaše podnikání? Příručka pro instalatéry

Jak vybrat nejlepší solární panely pro Vaše podnikání? Příručka pro instalatéry

Nejdůležitějším aspektem každého fotovoltaického systému jsou panely, proto rozhodnutí o volbě konkrétních systémů a technologií je velice důležité, jelikož má přímý vliv na výkon systému, a tím i na spokojenost zákazníků a rentabilitu projektů. V této souvislosti by firmy, které instalují solární systémy, měly věnovat zvláštní pozornost tomu, jaká nabízejí řešení a vsadit i na flexibilitu a odborný výběr panelů podle konkrétních potřeb a podmínek.

Typy solárních panelů a hlavní aspekty systému

Pryč jsou časy, kdy výběr panelů představovaly dvě základní technologie - monokrystalická a polykrystalická. Dnes výrobci nabízejí mnohem pokročilejší systémy, které se uplatňují ve více specifických podmínkách, v závislosti na konkrétním řešení. Při výběru konkrétních systémů a solárních panelů musí instalatéři vzít v potaz především místní podmínky, a to jak povětrnostní, tak i situační, tedy podmínky v nejbližším okolí systému a případné rušení, které by mohlo ovlivnit jejich provoz.

Oblast, kde systém vzniká

Již samotná oblast, v níž vzniká PV systém, je důležitým determinantem v otázce výběru solárních panelů. Z hlediska ročního úhrnu celkového slunečního záření dopadajícího na vodorovnou plochu se v Polsku rozlišují čtyři základní regiony:
  • přímořský pás (sluneční záření 950 kWh/m2)
  • východní část Polska (sluneční záření 950 kWh/m2)
  • ostatní části Polska (sluneční záření 900 kWh/m2)
  • jižní část Polska (sluneční záření 900 kWh/m2)
Oblasti vyznačující se značným znečištěním ovzduší (např. smog) nebo větším počtem zamračených dnů a nižším slunečním svitem budou navíc vyžadovat panely navržené pro efektivní fungování při nižším slunečním záření. Zde se osvědčují například panely s technologií PERC (Passivated Emitter Rear Cell).

Plánování systému - nákladová efektivita a ROI

Pro většinu investorů je jedním z klíčových hledisek při výběru solárních panelů analýza počátečních nákladů v poměru k předpokládané návratnosti investice (ROI). Instalatéři by se v takovém případě měli řídit nejen samotnou nákupní cenou panelů, ale také předpokládaným výkonem a životností PV systémů i atraktivitou jejich nabídky z pohledu servisu a péče po prodeji.

Certifikáty a záruky jako měřítko kvality

Při výběru solárních panelů by se mělo pamatovat také na dostupnost a kvalitu certifikátů a záruk. Certifikáty totiž potvrzují soulad s mezinárodními standardy jakosti a bezpečnosti. Seriózní záruka pak poskytne jak instalatérům, tak jejich zákazníkům dodatečnou jistotu, že v případě potřeby se mohou spolehnout na rychlou reakci výrobce. Přesněji řečeno, panely s certifikátem TÜV či UL zaručují vysoký standard provedení a mnohaletou spolehlivost, což je zvlášť důležité u dlouhodobých komerčních projektů.
Je dobré pamatovat na to, že výběrem správných solárních panelů nejen zvyšujeme energetickou efektivitu systému, ale také budujeme důvěru mezi našimi zákazníky. V takovém případě není místo na chyby, protože důležitá je každá instalace a každý názor.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů