Pondělí, 17. června 2024

SMOLO chystá nové zařízení na využití komunálních odpadů

SMOLO chystá nové zařízení na využití komunálních odpadů

Skupina Smolo, člen České asociace odpadového hospodářství, chystá v Horním Benešově na Bruntálsku stavbu závodu Recypark, který bude zpracovávat komunální odpad a vyrábět z něj nové suroviny. Závod má vzniknout mimo obytnou zástavbu na pětiapůlhektarovém brownfieldu přiléhajícímu ke skládce odpadů. Nová technologie bude dosud nevyužitý odpad přeměňovat v metanol pro využití v chemickém průmyslu a strusku vhodnou pro stavebnictví, řekla mluvčí projektu Ivana Kubacká.

Stavba může začít za tři roky

Záměr vstupuje do fáze posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Závod by se mohl začít stavět v roce 2027, náklady se odhadují na několik miliard korun. Třinecká skupina Smolo se zabývá odpadovým hospodářstvím, údržbou komunikací, demolicemi a zemními pracemi.

"Vybudováním Recyparku významně přispějeme k rozvoji oběhového hospodářství a naplnění principů vyšší hierarchie nakládání s odpady. Zatímco dosud byl nevyužitelný odpad ukládán na skládky nebo energeticky využíván, nová technologie umožní jeho přeměnu na v průmyslu žádaný metanol," uvedl jednatel společnosti Smolo HB Petr Doležel.

Omezení skládkování

Zařízení, které bude podle Kubacké vybavené světově ojedinělou technologií společnosti OMNI CT, dokáže zpracovat ročně 72 000 tun odpadu.

"Aktivně reagujeme na nadcházející legislativu, která od roku 2030 značně omezí skládkování směsného komunálního odpadu v České republice. Jeho proměnou na metanol ušetříme primární zdroje, omezíme negativní dopady na životní prostředí a zároveň přineseme do oblasti Hornobenešovska 42 pracovních míst," uvedl Doležel. Uskutečnění projektu se podle něj ale neobejde bez pomoci financování z evropských fondů.

"Výrobní proces zahrnuje třídění, drcení nevyužitelných složek a jejich transformaci na syntézní plyn a následně na metanol jako hlavní surovinu," uvedla Kubacká. Souběžně s procesem EIA se zpracovává studie proveditelnosti. "Zahájení stavby podle schválených plánů a za dodržení všech bezpečnostních a environmentálních požadavků je plánováno v roce 2027. Recypark by měl být uveden do provozu v roce 2030," uvedla mluvčí.*

Zdroj: na webu České asociace odpadového hospodářství dle informací SMOLO a ČTK

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů