Pondělí, 17. června 2024

Na Ukrajině byl s podporou ČRA zahájen projekt, který pomůže lesnickým institucím

Na Ukrajině byl s podporou ČRA zahájen projekt, který pomůže lesnickým institucím

V souvislosti s ruskou agresí vydala Ukrajina v loňském roce více než 37 % HDP na obranu. Je tedy logické, že ostatní sektory jsou vystaveny existenčním problémům a téměř nemají prostor na rozvojové a koncepční aktivity. Sektor lesnictví není výjimkou a lesní hospodářství na Ukrajině prochází v současné době významným přerodem, navíc v podmínkách války. V dubnu letošního roku byl proto zahájen dvouletý projekt s názvem Posílení kapacit Ukrajiny v oblasti monitoringu lesů pro harmonizaci se standardy EU.

Hlavním cílem projektu je podpořit kvalitní a komplexní monitoring lesů na Ukrajině a tím přispět ke zlepšení poskytovaných lesnických údajů například pro souhrnné zprávy hodnotící naplňování strategií Evropské unie nebo Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO) v souladu se strategií podpory lesů a lesnictví na Ukrajině. Realizátorem projektu je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL).

Projekt se zaměřuje jak na oblast sběru lesnických dat v terénu, tak i na získávání odvozených výstupů z dat dálkového průzkumu Země (DPZ) a jejich zpracování v nástrojích geografického informačního systému (GIS). Pro první oblast podpory je projekt orientován na dokončení vývoje standardizovaného softwarového nástroje pro sběr terénních dat sloužící následně pro tvorbu lesních hospodářských plánů, který se jmenuje UKRTAX. Zde Česká republika navazuje na podporu lesnictví na Ukrajině z let 2004 až 2006 a potom 2008 až 2011, kdy byly realizovány první rozvojové projekty v oblasti přenosu pokročilých metodických a technologických znalostí v oblasti inventarizace lesních ekosystémů. Taxační nástroj UKRTAX bude vyvinut na míru ukrajinským požadavkům a standardům.

,,Dále bude dodáno vybavení pro vybudování centrální databáze informací o lesích, do které budou data, nejenom z programu UKRTAX importována. Databáze umožní vyhodnocení získaných dat a jejich zpřístupnění pro lesnický sektor. Druhou klíčovou oblastí zaměření projektu bude podpora využívání metod DPZ a procesního zpracování zejména satelitních dat COPERNICUS a LANDSAT. Právě metody DPZ jsou již nyní klíčovým nástrojem pro získávání dat nejen o lesním sektoru v EU i mimo ni," říká Marek Mlčoušek, koordinátor projektu z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

Příjemci na Ukrajině jsou čtyři instituce. Je to Státní agentura pro lesní zdroje Ukrajiny, Ukrajinské státní lesnické projektové a výrobní sdružení (zkrácený název - ,,Ukrderžlisprojekt"), Ukrajinský výzkumný ústav lesnictví a lesnických meliorací G. M. Vysockého a Národní univerzita věd o životním prostředí Ukrajiny. Tito partneři projektu budou přímo zapojení do jeho řešení. U hlavního příjemce Ukrderžlisprojektu (obdoba ÚHÚL na UA), který je doposud negativně ovlivněn dočasnou ruskou okupací hlavního administrativního centra v Irpiňi, vzniknou tři specializovaná pracoviště dálkového průzkumu Země/GIS, která budou schopna poskytovat podporu projektu Národní inventarizace lesů (NIL) na základě konceptu softwaru Collect Earth od FAO (propojení DPZ a terénu dle NIL), dále tvorby mapových výstupů jako porostní mapa, rozdílové mapy stavu lesa a lesní půdy atd.

Zároveň dojde k podpoře zabezpečení sběru terénních dat formou dodávky řady terénního vybavení a realizací několika výukových pobytů a školení jejichž hlavním cílem bude předávání zkušeností českých expertů. ,,Informace shromážděné v souvislosti s projektem budou vloženy do budované centrální databáze o lesích, ze které bude možnost získávat souhrnné informace pro reporty. Formou časově neomezené multilicence (pro cca 100 uživatelů) bude předán kompletní a dopracovaný taxační SW UKRTAX, pokrývající celou technologickou linku taxace. Díky použití této technologie bude do konce roku 2025 lesnicky popsáno nejméně 80 000 ha lesa a do roku 2028 předpokládáme popis minimálně 1,5 mil. ha lesa včetně uložení dat ve funkční centrální databázi o lesích UA," dodává Marek Mlčoušek.

Na univerzitě bude zřízena specializovaná učebna pro minimálně 25 studentů a budou vytvořeny tři výukové moduly zaměřené na metodiky využití dat DPZ a jejich zpracování v GIS pro lesnický sektor na Ukrajině. Ve spolupráci s odbornými zástupci fakulty budou vyvinuty metodické postupy odvození mapových výstupů z dat DPZ jako jsou např. klasifikace dřevin, trendy zdravotního stavu lesů, mapa válečných škody na lesích Ukrajiny (rozloha, úbytek porostní zásoby) a další. Tyto výstupy budou zpracovány pro území o velikosti nejméně 300 000 ha.

Státní agentura pro lesní zdroje Ukrajiny, která je garantem poskytovaných informací o lesním hospodářství jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, bude využívat výstupy projektu pro účely tvorby souhrnných zpráv jako ,,Roční zpráva Státní lesnické agentury pro UA", zpráva FAO/FRA (Globální hodnocení lesních zdrojů 2028-2030) a zapojení informací o lesním hospodářští Ukrajiny do Lesnického informačního systém pro Evropu (FISE), případně další. Realizace projektu, zahájeného v dubnu letošního roku, by měla trvat do března roku 2026. Celkový rozpočet projektu je 18,6 mil Kč z prostředků poskytnutých prostřednictvím České rozvojové agentury.

Zdroj: www.czechaid.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů