Středa, 19. června 2024

Mezinárodní den biologické rozmanitosti: Škoda Auto podporuje opatření na ochranu životního prostředí a udržitelnost po celém světě

Mezinárodní den biologické rozmanitosti: Škoda Auto podporuje opatření na ochranu životního prostředí a udržitelnost po celém světě

Při příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti představuje společnost Škoda Auto opatření a projekty na podporu biodiverzity po celém světě v rámci své strategie GreenFuture. Cílem společnosti Škoda Auto je minimalizace ekologické stopy podnikatelských aktivit v celém hodnotovém řetězci. Kromě toho automobilka pokračuje v udržitelném růstu a v souladu s novou strategií udržitelnosti koncernu Volkswagen s názvem regenerate+ podporuje zachování biodiverzity i udržitelných ekosystémů. Komplexní přehled opatření společnosti Škoda Auto naleznete na stránce věnované udržitelnosti.

,,Ve společnosti Škoda Auto není udržitelnost pouhou myšlenkou, ale základním kamenem naší firemní strategie. V úzké spolupráci s našimi partnery neustále snižujeme dopady obchodních aktivit na životní prostředí. K tomuto tématu přistupujeme komplexně. Například nedávno představenou kávou Curiosity Fuel rozvíjíme principy oběhového hospodářství tím, že přemýšlíme netradičně a využíváme slupky z kávových plodů k činění kožených potahů sedadel. Na podporu biologické rozmanitosti jsme také zahájili řadu projektů v okolí našich závodů po celém světě."

Karsten Schnake, člen představenstva společnosti Škoda Auto pro oblast Nákupu a zmocněnec představenstva pro udržitelnost

,,Jako jeden z největších zaměstnavatelů v zemi neseme mimořádnou odpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí. Pokud jde o podporu biologické rozmanitosti, je naší největší předností ochota našich zaměstnanců se aktivně zapojit a jsme hrdí na to, že tento důležitý úkol řešíme jako tým. Společně se podílíme na projektech Škoda Stromky nebo Krakonošovy zahrádky, kde naši zaměstnanci pomáhají s hloubením tůní a výsadbou ploch, které kultivují biodiverzitu."

Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda Auto pro oblast Lidé a kultura

V českých závodech značky Škoda byla zavedena káva Curiosity Fuel
Káva Škoda Curiosity Fuel, která se pěstuje, praží a balí pro použití v českých závodech a kancelářích, šetří životní prostředí. Zároveň podporuje spravedlivé a bezpečné mzdy pro tamní farmáře tím, že dodržuje zásady Rainforest Alliance. Od letošního léta budou slupky kávových plodů používány k udržitelnému činění kůží pro sedadla v interiéru Suite modelů Octavia a Kodiaq.

Nové sídlo společnosti Laurin & Klement Kampus získalo ocenění Austrian Green Planet Building Award 2024
Automobilka se svým novým sídlem v Mladé Boleslavi řadí na vrchol udržitelnosti díky fotovoltaickému systému s 222 panely, který se může pochlubit špičkovým výkonem 100 kW, a výrazně tím snižuje nároky na energii z externích zdrojů. Budova rovněž využívá energeticky úsporné technologie, jako jsou osvětlení LED a inteligentní světelné senzory. Ventilační systém s rekuperací navíc zajišťuje 80% míru opětovného využití energie. Budova Laurin & Klement Kampus nedávno získala ocenění Austrian Green Planet Building Award 2024 a očekává se, že obdrží zlatý certifikát udílený Německou společností pro udržitelné stavitelství (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).

Škoda Stromky: v roce 2024 bude vysazeno dalších téměř 90 000 stromů
Od roku 2007 vysazuje společnost Škoda Auto za každý prodaný vůz v České republice jeden strom a pečuje o něj. Tyto sazenice, které poskytují útočiště různým živočichům i hmyzu, přispívají k biodiverzitě a zadržováním vody v půdě pomáhají předcházet erozi. Do konce letošního roku bude od zahájení projektu vysazeno více než 1,3 milionu stromů, tedy přes 277 hektarů lesa, což odpovídá 423 fotbalovým hřištím.

Ochrana místních ekosystémů a dobrovolné zapojení zaměstnanců
Nadační fond Škoda Auto vyhlásil výzvu k předkládání projektů v rámci iniciativy Krakonošovy zahrádky, jejímž cílem je zachovat či obnovit místní ekosystémy prostřednictvím neziskových organizací, samospráv a spolků. Doposud bylo částkou téměř 2 miliony korun podpořeno 16 projektů, které se zaměřují na řadu ekologických projektů, například na navrácení původních druhů či výstavbu nových tůní. Kromě toho společnost Škoda Auto pro zvýšení biodiverzity vybudovala v blízkosti svých výrobních závodů hmyzí domky. Koncem roku 2023 byl postaven hmyzí hotel i přímo v areálu závodu Kvasiny.

Zaměstnanci společnosti Škoda Auto a jejich rodiny se také aktivně podílejí na ochraně přírody v okolí českých závodů automobilky prostřednictvím organizovaného sběru odpadu, jako je například Ukliďme Česko.

Škoda Auto podporuje biodiverzitu ve svých indických závodech
Společnost Škoda Auto Volkswagen India (SAVWIPL) se rovněž věnuje ochraně biodiverzity. Jako signatář Iniciativy na podporu podnikání a biodiverzity v Indii (India Business and Biodiversity Initiative) společnost neustále rozšiřuje zelené plochy v okolí dvou tamních závodů. V Čhatrapati Sambhádžínagaru (dříve Aurangábádu) podporuje SAVWIPL Kyslíkový park, Zelené centrum a nedávno vybudovaný Park pro zelenou budoucnost, které dohromady zahrnují více než 80 000 stromů. V Púně se společnost na začátku roku 2024 zavázala revitalizovat 20 hektarů ploch ležících ladem. V prosinci loňského roku získalo logistické centrum Parts Expedition Centre jako první v Indii platinový certifikát Indian Green Building Council za zelenou budovu. Tato certifikace podtrhuje dodržování zásad ekologické výstavby, která se zaměřuje na úsporu vody, energetickou účinnost, ochranu přírodních zdrojů a snižování množství odpadu.

Více informací o udržitelnosti a ochraně biologické rozmanitosti se dozvíte na speciální stránce věnované udržitelnosti.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů