Pondělí, 22. července 2024

Kolo může být praktickým prostředkem dopravy ve městě, ukazuje Ostrava

Kolo může být praktickým prostředkem dopravy ve městě, ukazuje Ostrava

Město Ostrava dlouhodobě a systematicky pracuje na zlepšování podmínek pro život svých obyvatel. Inspiruje se příklady dobré praxe z českých i zahraničních měst a přejímá osvědčené strategie, mezi něž patří i podpora aktivní mobility - chůze a městské cyklistiky. ,,Přelomové bylo pro Ostravu zavedení sdílených kol v roce 2018. Data o jejich používání nám potvrdila, že kolo je mezi obyvateli oblíbeným způsobem dopravy na krátké vzdálenosti. Většina uskutečněných cest je do 5 km," zmiňuje Hana Tichánková, náměstkyně primátora. Právě pro takové cesty zatím město ne vždy nabízí optimální podmínky. To se má v budoucnu změnit. ,,Pro město má cyklistická doprava nesporné výhody. Šetří místo v ulicích, omezuje dopravní zácpy, míru hluku a přispívá k řešení znečištěného ovzduší. Proto usilujeme o to, aby v našem městě bylo kolo běžným dopravním prostředkem," dodává náměstkyně Hana Tichánková.

Nový dokument z pera Městského ateliéru prostorového plánování a architektury přináší řadu změn, které se postupně začnou propisovat do podoby ostravských ulic. Tou zásadní je stavební oddělení prostoru pro pohyb na kole od vozovky na ulicích s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h. Jedná se o tzv. městské třídy a významné ulice, na nichž, či v jejichž blízkosti, se nachází časté cíle cest jako např. školská zařízení, obchody, provozovny různých služeb či úřady. ,,Chceme lidem umožnit, aby si mohli svobodně vybírat, jakým způsobem se budou po městě pohybovat. Ta úvaha by měla být čistě praktická. Za jak dlouho a jak pohodlně se do cíle dostanu. Do rozhodování by neměl vstupovat strach o vlastní život či stres z okolního provozu," říká Tichánková. Novou koncepci cyklistické dopravy v Ostravě naleznou zájemci v odkazu https://bit.ly/cyklokoncepce.

Autoři koncepce počítají s tím, že převést ambiciózní návrh do reality, bude vyžadovat vytrvalé úsilí města po dobu mnoha desítek let. V koncepci proto nastavují několik strategických cílů a ke každému z nich i sadu měřitelných ukazatelů úspěchu. ,,Ostrava aktuálně prověřuje zřízení 5 396 m nové cyklistické infrastruktury, část se již projektuje. V nejbližších letech by se do provozu měly dostat oddělené stezky a ochranné cyklopruhy na ul. Přemyslovců nebo na ul. Pivovarská, stezky na ul. Vítkovická či na ul. 28. října u Domu kultury města Ostravy nebo pěší zóna s povoleným pohybem cyklistů na Havlíčkově nábřeží," vypočítává náměstek primátora Břetislav Riger. ,,Abychom lépe propojili dnešní nespojité úseky stezek pro cyklisty, plánujeme vybrané úseky komunikací upravit dočasnou změnou dopravního značení," dodává.

Nová koncepce prošla procesem intenzivního projednávání. ,,Chceme, aby v koncepci odborníci i laici nalezli odpovědi na otázky, které vyvstávají při přípravě rekonstrukcí ulic a veřejných prostranství. To jsou situace, kdy se do projektů mohou propsat principy a standardy nové koncepce," doplňuje Josef Laža, dopravní specialista Městského ateliéru prostorového plánování a architektury. Další informace k tématu ve zprávě https://1url.cz/d1rq8.

http://www.ceskenoviny.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů