Středa, 24. července 2024

Komunitní energetika a další moderní trendy přišly na přetřes během Libereckého krajského Inspiratonu

Komunitní energetika a další moderní trendy přišly na přetřes během Libereckého krajského Inspiratonu

,,Energetika je pro nás bezesporu klíčovým tématem. O tom jsme se přesvědčili nejpozději v roce 2022 s ruským vpádem na Ukrajinu a během následných energetických šoků," uvedl Inspiraton hejtman Liberecké kraje Martin Půta. Podle něj se kraj tématu věnuje ještě déle. ,,V posledních deseti letech intenzivně zateplujeme naše budovy, plánujeme nové zdroje na výrobu tepla a podporujeme zapojení měst a obcí do projektů komunitní energetiky," dodal Půta.

,,Že se o komunitní energetiku dlouhodobě zajímáme, vypovídají i aktivity naší Agentury regionálního rozvoje jakož i pořadatelství akce Inspiraton, na které byla diskutována aktuální témata z této oblasti," doplnil ho Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Úvod odborné části patřil aktuální situaci v Libereckém kraji. Rukavici zvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana Libereckého kraje, jehož odbor má energetiku v gesci především. Mezi priority podle Miklíka v současnosti patří přechod na elektromobilitu, audit budov ve vlastnictví kraje a jeho organizací a fotovoltaika v širokém spektru od panelů na střechách krajských budov po obří investici do solární elektrárny v Ralsku. ,,U nových budov s fotovoltaikou počítáme automaticky, staré budovy řešíme postupně. Aktuálně jich šest soutěžíme a dalších deset na soutěž připravujeme," řekl Miklík a následně poodkryl i plány kraje v Ralsku. ,,Na realizaci takto velkého projektu budeme potřebovat odhadem tři až čtyři roky. Chceme, aby byl maximálně transparentní, tudíž plánujeme veřejnost průběžně informovat o dosažených milnících."

Jedním z ústředních bodů diskuse byla na Libereckém krajském Inspiratonu komunitní energetika. Ta přináší nové možnosti dosažení energetické soběstačnosti především městům, obcím a společenstvím na ně navázaným. Komunitní energetika je totiž založena na principech sdílení elektřiny mezi výrobci a spotřebiteli, což přináší řadu výhod, včetně snížení nákladů a zvýšení energetické bezpečnosti.

Díky nové legislativě je od 1. ledna 2024 možné zakládat energetická společenství a od 1. července 2024 bude možné sdílet elektřinu v distribuční soustavě. ,,Tato legislativní změna otevírá nové možnosti pro města i obce. Pro lepší orientaci v tématu jsme vytvořili návod Jak začít sdílet elektřinu a uveřejnili jej na našich webových stránkách," řekl Jan Bakule, právník Unie komunitní energetiky a k prostudování dále doporučil příklady dobré praxe z MAS Opavsko nebo z města Tábor. Další legislativní úpravy pak podle Bakuleho ošetří problematiku bateriových úložišť, která umožní přebytečnou energii uskladnit a lépe tak rozložit její spotřebu v čase.

Liberecký krajský Inspiraton přinesl nové podněty pro další rozvoj energetiky v kraji. Mimo hlavní proud témat nejvíce zaujala prezentace Liberce, které má aktuálně nakročeno k tomu stát se klimaticky neutrálním městem (psali jsme na 1012plus), a Evropského digitálního a inovačního hubu EDIH Northeast, sekce Agentury regionálního rozvoje, která pomáhá malým a středním podnikům a veřejným subjektům v digitalizaci. Mimo jiné lze její služby využít pro monitoring toků a úspor energií, jak bylo na Inspiratonu předvedeno.

http://www.kraj-lbc.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů