Čtvrtek, 25. července 2024

Více elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Do meziresortního připomínkového řízení míří návrh zákona, který urychlí jejich rozvoj

Více elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Do meziresortního připomínkového řízení míří návrh zákona, který urychlí jejich rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj vypracovalo návrh zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který umožní vznik tzv. akceleračních zón. Díky těmto oblastem bude povolení výstavby větrných farem, solárních parků včetně souvisejících akumulačních stanic snazší a rychlejší. Návrh zákona navazuje na usnesení vlády z 23. dubna 2024 a nyní míří do mezirezortního připomínkového řízení.

,,Obnovitelné zdroje budou společně s jádrem klíčovým zdrojem pro naši energetiku. Posilují naši energetickou bezpečnost a snižují náklady na energii. Proto naše vláda přijímá opatření, která umožní zvýšit výrobu elektřiny z těchto levných zdrojů. Akcelerační zóny jsou dalším krokem, který zjednodušuje a výrazně zrychluje povolování výstavby solárních a větrných elektráren. Půjde především o oblasti s vysokým potenciálem generovat elektřinu s minimálním negativním dopadem na životní prostředí jako jsou bývalé průmyslové zóny, brownfieldy nebo doly," říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Hlavním účelem návrhu zákona je urychlení využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména prostřednictvím vymezení tzv. akceleračních zón, ve kterých budou záměry pro využití energie z obnovitelných zdrojů energie povolovány ve zvláštním zjednodušeném režimu. Zóny budou vymezeny nejprve pro výrobny elektřiny využívající energii slunečního záření a energii větru, neboť u těchto technologií se předpokládá největší nárůst instalovaného výkonu do roku 2030.

,,Rozvoj především větrné energetiky dosud stagnoval, proto chceme umožnit rozumnou výstavbu nových zdrojů obnovitelné energie, které budou respektovat jako energetické potřeby, tak zájmy místních obyvatel i krajinný ráz. Díky akceleračním zónám budou hlavní problémy s povolováním vyřešeny ještě před tím, než se firmy a obce dohodnou na umístění větrných nebo fotovoltaických elektráren v konkrétním místě. Délka schvalování projektů by tak neměla přesahovat více než jeden rok. Mapujeme českou krajinu na základě zhruba 60 různých map omezení, řešíme všechny nárazníkové zóny, abychom byli v souladu s ochranou přírody a krajiny, politikou územního rozvoje, dopravními stavbami a dalšími omezeními," komentuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

,,Vymezení akceleračních zón společně s nabytím účinnosti nového stavebního zákona umožní rychlé, přehledné a pro investory i občany komfortní posuzování staveb. Díky meziresortní spolupráci se ukazuje, že lze zrychlovat povolovací procesy, aniž by to muselo být na úkor veřejných zájmů nebo místních obyvatel," uvádí místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Vhodné umístnění elektráren se bude vymezovat s ohledem na územní plánování. Akcelerační zóny by měly být podle návrhu vymezovány na všech třech úrovních za využití nástrojů územního plánování tak, aby byla zajištěna koordinace všech veřejných zájmů pro dané území. Tyto úrovně zahrnují územní plány obcí, zásady územního rozvoje krajů a v případě oblastí s celostátním významem územní rozvojové plány. Důležitá budou při výběru lokality také kritéria plynoucí ze zákonných požadavků na ochranu dalších veřejných zájmů jako je především ochrana přírodních zdrojů a životního prostředí.

Společně s územně plánovací dokumentací příslušné úrovně bude pro každou akcelerační zónu pořízeno také územní opatření, ve kterém budou stanoveny podrobné a specifické podmínky pro danou oblast. Územně plánovací dokumentace a všechna s ní pořizovaná územní opatření podléhají společně posouzení vlivů na životní prostředí (SEA). Orgánem příslušným pro vydání jednotného environmentálního stanoviska bude vždy krajský úřad. Navrhovaný postup přináší zjednodušení tím, že předem definované podmínky při vymezení akceleračních zón redukují potřebu řešit široké spektrum otázek na úrovni konkrétních projektů.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů