zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Radioaktivní odpad do Ruska?

06.01.2000
Odpady
Radioaktivní odpad do Ruska?
Neutěšená situace na Slovensku
Bratislava, 5. 1. 2000 Vážená pani ministerka, vážený pán minister, v prílohe Vám zasielame stanoviská Greenpeace k aktuálnej situácii, ktorá sa v týchto dňoch vyvinula v kauze vývozu vyhoreného paliva do Ruska. Je to v krátkom čase už druhý podozrivý prípad deblokácií, v ktorom sú zapletení predstavitelia 100% štátnej a.s. SE, ktorú štát výrazne podporuje a sčasti aj financuje zo štátneho rozpočtu. Navyše v deblokáciách ide takisto o štátne financie, teda o peniaze všetkých občanov. Manažment SE a priori odmieta zverejniť elementárne informácie o svojich obchodných transakciách, ako aj ekonomických analýzach, ktoré k nim viedli, odvolávajúc sa pritom na štátne (!) a obchodné tajomstvo. Miesto transparentnosti vo vlastnej činnosti sa zameriava na účelové, ničím nepodložené napádanie ekonomických podkladov MH SR a celého aktuálneho návrhu Energetickej politiky SR, ktorý ministerstvo predložilo vláde na schválenie koncom minulého roka. Tieto lobistické praktiky a korupciou zaváňajúce finančné operácie oprávnene vyvolávajú minimálne záujem médií, v konečnom dôsledku však rozhorčenie verejnosti. Podľa nášho názoru je postoj manažmentu SE škandalózny. Opätovne jasne dokumentuje zneužívanie monopolného postavenia a presadzovanie úzkych skupinových záujmov atómovej lobby. Na nátlakovú politiku SE upozorňujeme už niekoľko rokov, napr. v súvislosti s demagogickým a vecne nevyargumentovaným tlakom na dostavbu JE Mochovce 1-2 a v ostatnom čase aj EMO 3-4. Okrem evidentného poškodzovania slovenskej ekonomiky takéto správanie manažmentu SE aktívne narúša úsilie o budovanie demokracie na Slovensku a pôsobí veľké morálne škody v už beztak značne morálne destabilizovanej spoločnosti. Tento prípad znovu ? po koľký raz už? ? potvrdzuje nevyhnutnosť urýchlene prijať kvalitný návrh zákona o informáciách. Z doterajšej verejnej diskusie a s ohľadom na zneužívanie obchodného tajomstva predstaviteľmi SE je zrejmé, že kritériá vecnej kvality v tomto smere napĺňa práve občiansky návrh uvedeného zákona. Ten jasne upravuje príslušnú oblasť v prospech transparentnosti a verejného záujmu. Na základe chronických problémov v oblasti štátnomonopolnej elektroenergetiky znovu zdôrazňujeme zásadný význam jej systémového riešenia, teda demonopolizácie a transformácie energetiky na trvalo udržateľný model, založený na ekonomickej efektívnosti, environmentálnej prijateľnosti a spoločenskej výhodnosti (vrátane bezpečnosti). V súčasnom štádiu sa takýto model dá realizovať iba vytvorením konkurenčného trhového prostredia v energetike, s rovnosťou šancí pre všetkých výrobcov, resp. zdroje energie. V uvedenej súvislosti žiadame vládu o: 1. urýchlené schválenie Energetickej politiky SR a začatie dôslednej transformácie energetiky, najmä elektroenergetiky v zmysle aktuálneho návrhu MH SR, 2. vyžiadanie a zverejnenie podkladov SE pre úplné objasnenie súvislostí a pozadia deblokačných káuz SE, doteraz zakrývaných pred verejnosťou (v zmysle sporných bodov, ktoré uvádzame v tlačovom vyhlásení z 5.1.), 3. dôsklednú a verejne transparentnú kontrolu hospodárenia SE, ktorú vykoná Protimonopolný úrad, resp. novozaložený Úrad pre štátnu pomoc pod dohľadom vlády, 4. vyvodenie personálnej zodpovednosti v prípade zisteného poškodenia záujmov občanov a štátu, 5. vsestrannu podporu navrhu zakona o informaciach, vypracovaneho mimovladnymi organizaciami. Veríme, že uvedený prípad bude aj pre Vás jasnou ilustráciou nekalých praktík, žiaľ, bežne používaných v miliardových obchodoch v jadrovej energetike, pretože to vyplýva z jej samotnej podstaty. S ohľadom na Vašu zodpovednosť a neľahkú rolu v súčasnej slovenskej spoločnosti Vám možno aj táto kauza definitívne ukáže, že obrovské bezpečnostné, environmentálne a ekonomické problémy, ktoré jadrová energetika so sebou zákonite nesie, možno riešiť iba komplexným systémovým riešením. Jeho nevyhnutnou súčasťou je urýchlený útlm jadrovej energetiky, permanentné úsilie o riešenie problému rádioaktívnych odpadov a prechod na trvalo udržateľné energetické zdroje, kam patria i úspory energie. Čím skôr sa Slovensko vydá touto cestou, tým menej obetí na nej bude musieť ešte podstúpiť. Veríme, že práve Vy osobne a Vaša vláda naberie odvahu pre toto zásadné riešenie. S pozdravom Ing. Ľubica Trubíniová riaditeľka Greenpeace na Slovensku
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí