Pondělí, 22. dubna 2024

Radioaktivní odpad do Ruska?

Neutěšená situace na Slovensku
Radioaktivní odpad do Ruska?
Bratislava, 5. 1. 2000 Vážená pani ministerka, vážený pán minister, v prílohe Vám zasielame stanoviská Greenpeace k aktuálnej situácii, ktorá sa v týchto dňoch vyvinula v kauze vývozu vyhoreného paliva do Ruska. Je to v krátkom čase už druhý podozrivý prípad deblokácií, v ktorom sú zapletení predstavitelia 100% štátnej a.s. SE, ktorú štát výrazne podporuje a sčasti aj financuje zo štátneho rozpočtu. Navyše v deblokáciách ide takisto o štátne financie, teda o peniaze všetkých občanov. Manažment SE a priori odmieta zverejniť elementárne informácie o svojich obchodných transakciách, ako aj ekonomických analýzach, ktoré k nim viedli, odvolávajúc sa pritom na štátne (!) a obchodné tajomstvo. Miesto transparentnosti vo vlastnej činnosti sa zameriava na účelové, ničím nepodložené napádanie ekonomických podkladov MH SR a celého aktuálneho návrhu Energetickej politiky SR, ktorý ministerstvo predložilo vláde na schválenie koncom minulého roka. Tieto lobistické praktiky a korupciou zaváňajúce finančné operácie oprávnene vyvolávajú minimálne záujem médií, v konečnom dôsledku však rozhorčenie verejnosti. Podľa nášho názoru je postoj manažmentu SE škandalózny. Opätovne jasne dokumentuje zneužívanie monopolného postavenia a presadzovanie úzkych skupinových záujmov atómovej lobby. Na nátlakovú politiku SE upozorňujeme už niekoľko rokov, napr. v súvislosti s demagogickým a vecne nevyargumentovaným tlakom na dostavbu JE Mochovce 1-2 a v ostatnom čase aj EMO 3-4. Okrem evidentného poškodzovania slovenskej ekonomiky takéto správanie manažmentu SE aktívne narúša úsilie o budovanie demokracie na Slovensku a pôsobí veľké morálne škody v už beztak značne morálne destabilizovanej spoločnosti. Tento prípad znovu ? po koľký raz už? ? potvrdzuje nevyhnutnosť urýchlene prijať kvalitný návrh zákona o informáciách. Z doterajšej verejnej diskusie a s ohľadom na zneužívanie obchodného tajomstva predstaviteľmi SE je zrejmé, že kritériá vecnej kvality v tomto smere napĺňa práve občiansky návrh uvedeného zákona. Ten jasne upravuje príslušnú oblasť v prospech transparentnosti a verejného záujmu. Na základe chronických problémov v oblasti štátnomonopolnej elektroenergetiky znovu zdôrazňujeme zásadný význam jej systémového riešenia, teda demonopolizácie a transformácie energetiky na trvalo udržateľný model, založený na ekonomickej efektívnosti, environmentálnej prijateľnosti a spoločenskej výhodnosti (vrátane bezpečnosti). V súčasnom štádiu sa takýto model dá realizovať iba vytvorením konkurenčného trhového prostredia v energetike, s rovnosťou šancí pre všetkých výrobcov, resp. zdroje energie. V uvedenej súvislosti žiadame vládu o: 1. urýchlené schválenie Energetickej politiky SR a začatie dôslednej transformácie energetiky, najmä elektroenergetiky v zmysle aktuálneho návrhu MH SR, 2. vyžiadanie a zverejnenie podkladov SE pre úplné objasnenie súvislostí a pozadia deblokačných káuz SE, doteraz zakrývaných pred verejnosťou (v zmysle sporných bodov, ktoré uvádzame v tlačovom vyhlásení z 5.1.), 3. dôsklednú a verejne transparentnú kontrolu hospodárenia SE, ktorú vykoná Protimonopolný úrad, resp. novozaložený Úrad pre štátnu pomoc pod dohľadom vlády, 4. vyvodenie personálnej zodpovednosti v prípade zisteného poškodenia záujmov občanov a štátu, 5. vsestrannu podporu navrhu zakona o informaciach, vypracovaneho mimovladnymi organizaciami. Veríme, že uvedený prípad bude aj pre Vás jasnou ilustráciou nekalých praktík, žiaľ, bežne používaných v miliardových obchodoch v jadrovej energetike, pretože to vyplýva z jej samotnej podstaty. S ohľadom na Vašu zodpovednosť a neľahkú rolu v súčasnej slovenskej spoločnosti Vám možno aj táto kauza definitívne ukáže, že obrovské bezpečnostné, environmentálne a ekonomické problémy, ktoré jadrová energetika so sebou zákonite nesie, možno riešiť iba komplexným systémovým riešením. Jeho nevyhnutnou súčasťou je urýchlený útlm jadrovej energetiky, permanentné úsilie o riešenie problému rádioaktívnych odpadov a prechod na trvalo udržateľné energetické zdroje, kam patria i úspory energie. Čím skôr sa Slovensko vydá touto cestou, tým menej obetí na nej bude musieť ešte podstúpiť. Veríme, že práve Vy osobne a Vaša vláda naberie odvahu pre toto zásadné riešenie. S pozdravom Ing. Ľubica Trubíniová riaditeľka Greenpeace na Slovensku
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů