Neděle, 3. března 2024

14. července - Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

Světový den alternativ ke spalovnám vyhlásila na 14. červenec mezinárodní síť GAIA (Global Aliance for Incineration Alternatives). Přes 230 organizací ve více než 60 zemích pořádá v tento den osvětové akce. Datum bylo zvoleno na první den jednání Mezivládního výboru pro přípravu Stockholmské úmluvy o zákazu a omezení perzistentních organických látek. Spalovny totiž patří k hlavním zdrojům úniku těchto látek do životního prostředí.

14. července - Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

Proč jsou spalovny nebezpečné

Vypouštějí až 1922 toxických látek do vzduchu, vody a půdy. Nejčastěji se upozorňuje na nebezpečné dioxiny, které poškozují imunitní a hormonální systém člověka. Nejtoxičtější dioxiny jsou karcinogenní. Kromě dioxinů jsou to také dimetylftalát, bromdichlorfenol, benzen, hexachlorbenzen a další látky.
V roce 1994 byly spalovny zdravotnického odpadu v USA zodpovědné za 40 % dioxinů v ovzduší. Proto většina vyspělých zemí trvá na jejich kontrolování a zachycování, které je ale složité a nákladné. Výsledný odpad ze zachycení musí být zlikvidován jako nebezpečný odpad. Protože má často podobu popela nebo popílku, těžko se hlídá, kam ho spalovny sypou... Většina spaloven na jižní polokouli má málo zařízení na kontrolu znečištění nebo dokonce vůbec žádná. Spalovny jsou v těchto zemích mnohdy ve venkovských oblastech. Dioxiny tak mohou snadno proniknout do potravinového řetězce.

Jaké jsou alternativy spaloven

V České republice se recykluje přibližně 34 % komunálního odpadu. Pro srovnání - Německo už v roce 2012 recyklovalo 60 %, Vlámsko 70 %. Peníze na výstavbu nových spaloven v ČR by mohly jít na zlepšení současné situace - ekologové navrhují zavést slevu pro radnice, aby motivovaly domácnosti ke třídění odpadu, stavět plazmové spalovny nebo využívat mechanicko-biologické zpracování odpadu. Dodnes však končí ve spalovnách desítky tisíc tun kvalitních recyklovatelných surovin...
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů