Pondělí, 22. dubna 2024

Konzultační fórum MŽP pro vstup do EU

Při přípravě nové legislativy budou moci nevládní organizace a samospráva k předávání připomínek využívat i Internetu.
Konzultační fórum MŽP pro vstup do EU
Ve dnech 7. a 12. ledna 2000 proběhla v Praze dvě setkání představitelů Ministerstva životního prostředí se zástupci ekologických organizací, samosprávy a průmyslových svazů a podniků. Obě setkání byla zaměřená na přípravu ke vstupu do Evropské unie. Prvním setkáním bylo dne 7. ledna 2000 Konzultační fórum MŽP pro vstup do Evropské unie. Konalo se v prostorách MŽP a a účastnilo se ho na 50 zástupců ekologických organizací, místních samospráv a akademické obce. Z diskuse vyplynuly konkrétní kroky, které povedou ke zlepšení komunikace MŽP a ekologických organizací při přípravě nové legislativy. Jak zdůraznila první náměstkyně ministra Kužvarta JUDr. Dana Římanová, rezort v loňském roce předložil 18 nových právních norem a letos podle zpřesněného legislativního plánu vlády chystá celkem 13 nových přepisů. Při přípravě nové legislativy budou moci nevládní organizace a samospráva k předávání připomínek využívat i Internetu. Průmyslové environmentální konzultační fórum se sešlo dne 12. 1. 2000 v sídle Svazu průmyslu a dopravy za účasti asi třiceti zástupců podnikatelských svazů (Hospodářská komora, Česká podnikatelská rada pro trvale udržitelný rozvoj, Svaz chemického průmyslu, České ekologické manažerské centrum a další) a zástupců velkých podniků. Akce byla výsledkem Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj, která byla podepsána 22. 10. 1999 v Praze. Účastníci diskutovali o společných krocích v roce 2000, o dopadech uplatňování evropské legislativy na české průmyslové podniky a konkurenceschopnost. Jak podtrhl profesor Moldan, zmocněnec ministra životního prostředí pro vstup do EU, odhady potřebných investic se zdají být vysoké. Je ale třeba vidět, že jde jednak investice do našeho životního prostředí, a jednak jsou tyto peníze zároveň z podstatné části zakázkami jak pro české stavební firmy, tak pro české firmy, které se zabývají čistými technologiemi. Lze tedy očekávat, že investice do životního prostředí povzbudí ekonomiku těchto podniků. Pravidelná setkání predstavitelu MZP se zástupci podnikatelské sféry, ekologických organizací a s dalšími zájmovými sdruzeními budou pravidelne pokracovat, i kdyz obe strany vidí tezište spolupráce predevším v jednání pracovních skupin pro jednotlivé odborné problémy.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů