zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové zákony v oblasti životního prostředí

28.02.2000
Obecné
Nové zákony v oblasti životního prostředí
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí vypracovalo několik návrhů nových zákonů či novel zákonů stávajících, které bude v nejbližších dnech projednávat Poslanecká sněmovna. Jedná se o: návrh zákona o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a návrh novely zákona o geologických pracích. Některé z těchto návrhů již byly předmětem projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny. Shrnutí základních tezí a geneze projednávání uvedených zákonů: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí Zákon byl předložen Poslanecké sněmovně 6. 1. 2000. První čtení by mělo proběhnout na únorové schůzi. Zákon nahradí stávající zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který v některých částech nevyhovuje předpisům Evropské unie. Návrh využívá zkušenosti získané při aplikaci stávajícího zákona, v odůvodněných případech je dokonce mírnější než zákon stávající. - Cílem procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) je komplexní odborné zhodnocení pozitivních i negativních vlivů, které může mít plánovaná činnost, technologie, stavba či koncepční materiál na životní prostředí. - Zákon umožňuje zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a je tak výrazným demokratizačním prvkem ve správě věcí veřejných. - Nový zákon přináší tato zlepšení oproti stávající právní úpravě: - zpřesňuje okruh záměrů, které mají být posuzovány - umožňuje, aby většina záměrů prošla jen úvodní fází procesu, tzv. zjišťovacím řízením, pokud se v něm ukáže , že vlivy na životní prostředí jsou nevýznamné, posuzování se dále neprovádí - určuje přesněji lhůty pro jednotlivé fáze procesu, které nelze překročit a celý proces tak ve svém důsledku zkracuje a činí transparentnějším - umožňuje investorům předběžné konzultace s příslušnými úřady - umožňuje zaměřit posuzování na podstatné vlivy konkrétního záměru, zavádí fázi ?zadání obsahu a rozsahu dokumentace? - vyjasňuje pojem ?změna stavby?, všechny změny záměrů uvedených v příloze jdou do zjišťovacího řízení - odbourává povinnost, aby dokumentaci zpracovala osoba s osvědčením odborné způsobilosti - dokumentaci může zpracovat kdokoli podle výběru investora a garantem procesu se stává zpracovatel posudku, který musí získat státní autorizaci, zákon přesně upravuje podmínky pro získání a odebírání autorizace a tím zpřísňuje dosud nedostatečný státní dohled - posiluje nezávislost zpracovatele posudku na investorovi tím, že zpracování posudku platí příslušný úřad, který je posléze v rámci nákladů vyúčtuje investorovi a tím, že jej vždy vybírá příslušný úřad. Posiluje se tak objektivnost procesu - precizněji upravuje posuzování koncepčních materiálů - detailně upravuje mezinárodní posuzování - posiluje možnost předcházet konfliktům s obcemi a veřejností jejich včasnějším zapojením do procesu - Nový zákon je v souladu s legislativou Evropské unie. Směrnice EU řeší jen cíle a rozsah posuzování. Řada detailů není ve směrnici upravena s tím, že zpřesnění a úpravy musí do své národní legislativy zahrnout jednotlivé státy v souvislosti s jejich specifickými přírodními a společenskými podmínkami. Toto zadání je v návrhu zákona splněno. Zdroj: Tiskové zprávy MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
EKONOX s.r.o.
11
1. 2022
11.1.2022 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí