zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropská hospodářská komise OSN

28.02.2000
Obecné
Evropská hospodářská komise OSN
Integrovaný registr znečištění
Ve dnech 21. ? 23. února 2000 hostila Česká republika (Ministerstvo životního prostředí ČR společně s Nadací Přátelství) v Praze - Průhonicích delegace třiceti států Evropské hospodářské komise OSN, které podepsaly Úmluvu Evropské hospodářské komise OSN o přístupu veřejnosti k informacím, o účasti veřejnosti na rozhodování a o přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuskou úmluvu). Delegáti jednali o přípravě vhodného nástroje (pravděpodobně protokolu) k článku 5.9 Aarhuské úmluvy, který zavazuje státy budovat veřejně snadno dostupné integrované registry znečistění (tzv. systémy PRTR - Pollutant Release and Transfer Register). Česká republika je vedoucí zemí procesu přípravy doporučení k článku 5.9 Aarhuské úmluvy o PRTR pro druhé setkání jejích signatářů, kteří se sejdou počátkem července 2000 v chorvatském Dubrovníku. Aarhuskou úmluvu podepsalo v roce 1998 čtyřicet států a v roce 1999 ji ratifikovaly čtyři státy. V roce 2000 se předpokládá že ji bude ratifikovat více než deset zemí, a tím se stane mezinárodně platným a závazným dokumentem. Česká republika chystá ratifikaci Arhuské úmluvy ještě v roce 2000.. Integrovaný registr znečištění (Pollutant Release and Transfer Register - PRTR) je mezinárodně uznávaným termínem zavedený OECD pro registry - databáze emisí a přenosů znečišťujících látek. Zavádění registrů PRTR bylo zahájeno nejprve v USA, Nizozemí a v Kanadě s cílem propojit informace o únicích a přenosech toxických látek se znalostí rizik, které z nich vyplývají. Později se k této aktivitě připojilo mnoho dalších zemí OECD a EU (Mexiko, Velká Británie, Irsko). Výhodou systému PRTR je, že sleduje použití chemických látek, jejich přenosy a úniky, a to formou standardizovaných dat pro každou specifickou látku a její emise do vody, ovzduší a půdy. Tato data jsou sledována u znečišťujících podniků (státních, obecních nebo soukromých) dle umístění dané výroby. Takto shromažďované informace jsou každoročně a aktivně předávány obyvatelům v okolí zdrojů znečištění, vedoucím pracovníkům podniků, průmyslovým svazům, investorům, státním úředníkům a politikům. Údaje z registrů PRTR mohou být použity pro sledování příspěvku daného zdroje k celkovému riziku emisí znečišťujících látek v dané lokalitě, dále omezují nepřímo používání nebezpečných chemikálií ve výrobcích a zajišťují efektivitu využití energie a surovin. PRTR je praktickým nástrojem integrované prevence a kontroly znečištění, který slouží k minimalizaci zdravotních a ekologických rizik. Proces budování integrovaného registru znečištění PRTR může vést k posílení role komerčních subjektů v nabídce nových technologií na omezování ekologických rizik, a zároveň k posílení nezávislé kontroly znečišťovatelů veřejností. Zdroj: Tiskové zprávy MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
EKONOX s.r.o.
11
1. 2022
11.1.2022 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí