zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Workshop ?Účast veřejnosti při rozhodování na příkladu výstavby spalovny?

10.05.2000
EIA
Workshop ?Účast veřejnosti při rozhodování na příkladu výstavby spalovny?
Akce je určena zástupcům průmyslových podniků, orgánů veřejné správy a nevládním neziskovým organizacím.
Workshop je pořádán v rámci projektu PHARE CZ 9705-05-03 ?Integrované rozhodování v oblasti životního prostředí a podpora účasti veřejnosti?, zpracovávaném konsorciem společnosti DHV CR a mezinárodní organizace REC pro MŽP ČR. Workshop je určen především zástupcům průmyslových podniků, orgánů veřejné správy a nevládním neziskovým organizacím. Cílem workshopu je - seznámit se s právním rámcem účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech. Úvodní část workshopu poskytuje informace o Aarhuské úmluvě, právním vymezení procesu EIA v ČR a EU, směrnici o IPPC (Integrovaná prevence a kontrola znečištění) a zákonu o prevenci závažných havárií. - diskutovat o klíčových principech účasti veřejnosti. Tato část workshopu vysvětluje možnosti a procvičuje postupy a metody zapojení veřejnosti; účastníci mají možnost posoudit přínosy a rizika zapojení veřejnosti. - lepší poznání možností zapojení veřejnosti do procesu EIA. S procesem EIA budou účastníci seznámeni při řešení případové studie výstavby spalovny, ve které bude procvičeno zpracování a posouzení oznámení, zjišťovací řízení, určení rozsahu posuzování, zpracování zadání dokumentace EIA a postupy, formy a metody zapojení veřejnosti. Forma workshopu interaktivní (participativní) trénink účastníků, prezentace v plénu a diskuse ve skupinách s využitím případové studie. Program workshopu 1. DEN 8.30 ? 9.00 Prezence účastníků 9.00 ? 10.00 Zahájení, program a cíle workshopu, představení lektorů, seznámení účastníků 10.00 ? 11.00 Část 1: Právní rámec, CV 1: Zapojení veřejnosti 11.00 ? 11.10 Část 2: Klíčové principy účasti veřejnosti 11.10 ? 11.40 Přestávka s občerstvením 11.40 ? 12.40 CV 2: Příprava dokumentů, práce ve skupinách 12.40 ? 14.40 Oběd 14.40 ? 15.50 CV 3: Zveřejňování dokumentů, práce ve skupinách 15.50 ? 16.20 Přestávka s občerstvením 16.20 ? 17.20 CV 4: Sběr připomínek a jejich vyhodnocování, práce ve skupinách 17.20 ? 17.35 Přestávka s občerstvením 17.35 ? 17.40 Část 3: Účast veřejnosti při rozhodování na příkladu výstavby spalovny 17.40 ? 18.40 Oznámení, screening, CV 5: Zapojení veřejnosti do přípravy oznámení 2. DEN 8.30 ? 9.40 CV 6: Posouzení oznámení a screening, práce ve skupinách 9.40 ? 10.00 Scoping ? stanovení obsahu a rozsahu dokumentace 10.00 ? 10.30 Přestávka s občerstvením 10.30 ? 11.50 CV 7: Zapojení veřejnosti do scopingu, práce ve skupinách 11.50 ? 13.30 Další fáze procesu EIA, CV 8: Program veřejného slyšení, práce ve skupinách 13.30 ? 14.00 Hodnocení, závěr Tuto pozvánku v elektronické podobě naleznete na webových stránkách DHV CR a Regionálního centra EIA Pokud problematika workshopu nespadá do Vaší odbornosti, předejte, prosím, pozvánku dalším zájemcům. Těšíme se na Vaši účast Ing. Vladimír Rimmel Celkové náklady na 1 účastníka jsou 3 600,- Kč, díky finanční podpoře z programu Phare bylo možno účastnický poplatek vč. DPH stanovit na 210,- Kč. Jedná se o motivační příspěvek na pokrytí nákladů na: - pracovní materiály - ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím - stravu (plná penze, vč. občerstvení). Účastnický poplatek plaťte převodním příkazem. Bankovní spojení: GE Capital Bank, a.s., filiálka Ostrava, č. ú.13002 - 734/0600 variabilní symbol: Vaše IČO, příp. rodné číslo Uzávěrka přihlášek je 5 dnů před konáním akce. Přihláška bude zpětně potvrzena do 3 dnů před konáním akce včetně zaslání podrobnějších instrukcí. Pokud počet přihlášek převýší počet míst, bude pro výběr účastníků rozhodující datum doručení přihlášky; dalším účastníkům bude nabídnut náhradní termín. Závazné přihlášky zašlete jednotlivým organizátorům podle regionu, ve kterém máte zájem se workshopu zúčastnit: region Jižní Morava a Ostravsko Gabriela Moravčíková, RC EIA, s.r.o., Chelčického 4, 702 00 Ostrava tel., fax: 069/611 4440, 0604 732 033, e-mail: bernatik@ova.inecnet.cz region Severozápadní Čechy Lenka Srsenová, SES Logis, s.r.o., Brněnská 19, 400 01 Ústí n.Labem tel., fax: 047/521 6323, 0603 825 379, e-mail: ses.logis@telecom.cz region Jihozápadní Čechy Mgr. Petr Pelcl, CpKP Západní Čechy, Americká 29, 317 02 Plzeň tel., fax: 019/732 9558, e-mail: cpkp.plzen@telecom.cz Vedoucí týmu organizátorů Ing. Ivana Kotyzová - tel., fax: 069 / 611 4030, e-mail: kotyzova@azgeo.cz Odborný garant Ing. Vladimír Rimmel - tel., fax: 069 / 611 4440, 0603 874 098, e-mail: rceiarim@ova.comp.cz Termíny konání Ostravsko Hotel Optimit,Trojanovice 10.-11.5., 20.-21.6. Hotel Vlčina II, Frenštát p.R. 30.-31.5. Jižní Morava Hotel Sport, Hrotovice 24.-25.5., 7.-8.6. Hotel Nový Dvůr, V.Bitýška 17.-18.5. Severozápadní Čechy Hotel Bellevue, Jetřichovice 24.-25.5. Hotel Grandchant, Svinčice u Mostu 6.-7.6. Jihozápadní Čechy Hotel Bílý Lev, Rokycany 17.-18.5., 30.-31.5. Hotel Mašát, Tábor Měšice 14.-15.6. Další série těchto workshopů proběhne v období konec srpna ? polovina října 2000. Změna termínu a místa konání workshopů je vyhrazena. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA WORKSHOP ?Účast veřejnosti při rozhodování na příkladu výstavby spalovny? Jméno, příjmení, titul: Pracovní zařazení, organizace: Adresa: Telefon:. Fax: E-mail: IČO (r.č.): DIČ: Mám zájem o workshop v regionu: termín: Účastnický poplatek 210,- Kč uhrazen dne: Datum: Podpis:
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
EKONOX s.r.o.
11
1. 2022
11.1.2022 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí