zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Soutěž pro neprofesionální fotografy

27.06.2000
Obecné
Soutěž pro neprofesionální fotografy
Pro vítězné fotografie finanční odměna
Obvodní úřad v Praze 8, odbor životního prostředí a Fotoklub Praha 8 pod záštitou ministra životního prostředí p. RNDr. Miloše Kužvarta vyhlašují 7. ročník soutěže pro neprofesionální fotografy ČLOVĚK ? OCHRÁNCE A TVůRCE ?Životní prostředí není jen živá příroda, ale i to, co je tvořeno v interakci s člověkem. Člověk prostředí přetváří, přizpůsobuje se mu a také, bohužel, z nedbalosti nebo pocitu lidské nadřazenosti, ničí.? Pořadatelé soutěže chtějí upozornit na zpětné dopady veškerého konání, na význam a nezbytnost šetrného přístupu k životnímu prostředí, a to nejen vnějšímu, ale také vnitřnímu. Do soutěže budou přijímat snímky zobrazující krajinu, venkovská sídla a městské prostředí, život a děje v nich. Zvláštní cenu získá snímek zobrazující pracovní prostředí. 1. cena ................................. 3.000,-Kč 2. cena .................................. 2.000,-Kč 3. cena .................................. 1.000,-Kč Zvláštní cena ...................... 1.500,-Kč Pořadatelé si vyhrazují právo některou cenu neudělit. KALENDÁŘ A PODMÍNKY SOUTĚŽE Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální fotografové. Předepsaný formát: min. 24 x 30 cm, max. 30 x 40 cm a odvozeniny. Počet fotografií není omezen. Fotografie černobílé i barevné. Autoři vítězných snímků budou odměněni fotografickým materiálem dle stanovených hodnot. Své práce mohou doplnit krátkým vysvětlujícím textem o maximálním počtu 50ti slov. V y h l á š e n í s o u t ě ž e : 1. 6. 2000 U z á v ě r k a s o u t ě ž e : 30. 12. 2000 V y h o d n o c e n í s o u t ě ž e : 5. 1. 2001 V ý s t a v a v y b r a n ý c h p r a c í v hale Obvodního úřadu v Praze 8: leden - únor 2001 v některém dalším městě ČR: březen ? duben V r á c e n í f o t o g r a f i í : po skončení obou výstav O z n a č e n í s n í m k ů : na zadní straně každé fotografie uveďte název snímku a rok jeho vzniku jméno autora úplnou adresu, případně E-Mail I n f o r m a c e : tel. 02/22 805 705, E-Mail: Anna.Behalova@P8.MePNeT.CZ Fotografie posílejte na adresu: Obvodní úřad v Praze 8, odbor životního prostředí, A. Běhalová U Meteoru 8, 180 48 Praha 8 O výsledcích soutěže budou autoři informováni.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí