Středa, 24. dubna 2024

Vláda schválila Národní program přípravy ČR na členství v EU

Středem pozornosti bude i kvalita životního prostředí,
Vláda schválila Národní program přípravy ČR na členství v EU
Vláda schválila aktualizovaný Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii a vyslovila rovněž souhlas s dodatkem ke kapitole pozičního dokumentu Životní prostředí. Ve shodě s cíli definovanými v dokumentu Přístupové partnerství nenastaly v aktualizované verzi Národního programu proti předchozím rokům podstatné změny. V souvislosti s dodatkem ke kapitole Životní prostředí pozičního dokumentu kabinet ministrům životního prostředí a zemědělství uložil upravit návrh zákona o vodách tak, aby polovina poplatků za odběr podzemních vod byla odváděna do státního rozpočtu a polovina ministerstvu životního prostředí. Národní program přípravy na vstup do Evropské unie shrnuje úkoly, které musí země před vstupem do unie vykonat, aby například dosáhla slučitelnosti s jejími právními normami a splnila podmínky pro zapojení do vnitřního trhu EU a pro fungování institucí nezbytných k vynucování práva. Vzhledem k časovému vymezení přípravy na členství v EU jsou úkoly rozděleny do dvou skupin, a to na krátkodobé, jejichž splnění se předpokládá letos, a střednědobé, které je třeba splnit v letech 2001 až 2002 do předpokládaného cílového data vstupu České republiky do EU, jímž je 1. leden 2003. Česko soustředí pozornost například na prohlubování demokratického systému, ekonomickou a sociální soudržnost, sladění českého práva s legislativou EU, vynucování práva, reformu a zdokonalování veřejné správy a soudnictví a na přípravu a postupnou integraci do vnitřního trhu EU. Středem pozornosti bude i kvalita životního prostředí, hospodářská politika, boj s organizovaným zločinem a hospodářskou kriminalitou a dokončení transformace bankovnictví a průmyslu. Zdroj: Zpravodaj MŽP 7/2000 Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů