Pondělí, 22. dubna 2024

Letos očekávám příznivější hodnocení Evropské komise

Nejsložitější ale bude zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.
Letos očekávám příznivější hodnocení Evropské komise
V polovině letošního roku bude naše přibližování k Evropské unii předmětem další hodnotící zprávy Evropské komise. Co můžeme očekávat? Nejprve malé ohlédnutí. Za nezpochybnitelné výsledky uplynulých dvou let svého působení v této funkci považuji především přijetí zákonů anebo obecně platných vyhlášek. Přijaty byly čtyři zákony, čtyři nařízení vlády, několik desítek vyhlášek a několik novel stávajících zákonů. To, že právě těmito kroky jsme se za poslední rok přiblížili Evropské unii, dokládá zejména přijatý zákon o geneticky modifikovaných organismech a zákon o prevenci závažných průmyslových havárií. Přijaty byly i zákony, které přímo nesouvisejí s legislativou Evropské unie, ale ke kterým jsme se zavázali například v programovém prohlášení vlády. Je to zákon o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a zákon o náhradách škod způsobených zvláště chráněnými živočichy. Široký záběr měla i legislativní práce v oblasti novelizace stávajících předpisů, ať už zákonů či vyhlášek. Jen na okraj bych zmínil velmi důležitou novelu zákona 158/98 Sb., o chemických látkách a novelu vyhlášky o emisních limitech č. 117 z roku 1997. Ta přináší mimo jiné i tolik potřebné limity pro dioxiny. Dále bych připomenul listopad minulého roku, kdy vláda přijala ?Investiční strategii pro období přibližování k Evropské unii?. Na základě všech těchto konkrétních kroků odhaduji, že i hodnotící zpráva Evropské komise by měla být výrazně příznivější, než byla ta minulá. Přijetí některých klíčových, tzv. složkových zákonů nás ale teprve čeká. Vládě byl již předložen nový zákon o odpadech. Připravuje se nový zákon o ovzduší. Nejsložitější ale bude zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Po lednovém předložení Sněmovně byl předmětem mnoha podrobných diskusí, a proto zatím nedokážu odhadnout, v jaké formě a kdy bude přijat. Miloš Kužvart, ministr životního prostředí Zdroj: Zpravodaj MŽP 7/2000 Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů