zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Letošní ENVIBRNO - mezinárodní podnikatelské fórum v ochraně a tvorbě životního prostředí

07.10.2000
Obecné
Letošní ENVIBRNO - mezinárodní podnikatelské fórum v ochraně a tvorbě životního prostředí
Veletrh ENVIBRNO se postupně stal bránou vstupu zahraničních environmentálních technologií na český trh
Proces přípravy vstupu České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) vstupuje do rozhodující fáze. Vláda České republiky schválila v loňském roce revidovanou verzi Národního programu přípravy ČR na členství v Evropské unii, kterou letos dále upřesňuje. Ochrana životního prostředí je zřejmou prioritou v tomto programu, neboť je zřetelný rozdíl v úrovni ochrany životního prostředí v ČR a v členských zemích EU. Proto bude nutno vynaložit poměrně značný objem domácích i zahraničních investic k dosažení technické úrovně ochrany životního prostředí jaká je v EU. A to jeden z důvodů proč mezinárodní veletrh ochrany a tvorby životního prostředí ENVIBRNO nabývá stále rostoucího významu. Veletrh ENVIBRNO se postupně stal bránou vstupu zahraničních environmentálních technologií na český trh. Dokumentují to např. expozice českoněmecké obchodní a hospodářské komory a řada společných odborných workshopů se zahraničním partnery v minulých letech a významné zahraniční návštěvy jako např. britského ministra John Batlle na loňském ENVIBRNO a dále návštěvy velvyslanců a obchodním radů ze zahraničním ambasád. Významné zlepšením úrovně ochrany životního prostředí v ČR a zejména zlepšení jakosti ovzduší a vod dosažené v 90. letech je důsledkem značných investic do životního prostředí, které přesahovaly v posledních pěti letech 2 % HDP. Přípravu na vstup do EU a přijetí komunitární legislativy je nutno však koordinovat se specifickými národními prioritami danými vážnými problémy na úrovni ČR. Sladění těchto priorit je sice zahrnuto v nové Státní politice ochrany životního prostředí přijaté v loňském roce 1999, ale v období před vstupem do EU bude nutno se zaměřit na větší spolupráci veřejné správy s českým průmyslem. K tomu slouží i dialog mezi předními českými i zahraničními odborníky organizovaný na doprovodných programech veletrhu ENVIBRNO v posledních pěti letech. Intenzivnější však musí být i dialog o přípravě na vstup do EU se širokou veřejností, aby bylo všem zřejmé, že v předvstupním období dojde k podstatnému zvýšení úrovně ochrany životního prostředí, neboť ČR podepsala Aarhuskou úmluvu o přístupu k informacím, která ji k tomu zavazuje. Zatímco v minulých letech byl nejdůležitějším tématem na ENVIBRNO vstup ČR do EU a přizpůsobení české environmentální legislativy komunitátní legislativě, tak již v roce 1998 se jednalo na ENVIBRNO o ?Progresivních technologiích ochrany životního prostředí v Evropské unii za účasti přizvaných zemí? a také o otevření nových možností ČR a dalším přizvaným zemím, které jim může přinést vstup do EU. Ukázalo se, že obtížným problémem v ČR bude implementace ?Směrnice EU o integrované prevenci a kontrole znečištění (IPPC)?, jež vyžaduje vysoký stupeň spolupráce mezi různými orgány veřejné správy. Proto byl v loňském roce doprovodný program ENVIBRNO věnován dialogu odborníků, veřejnosti a veřejné správy na téma ?Integrovaná ochrana životního prostředí?. V letošním roce se 9. mezinárodní veletrh ochrany a tvorby životního prostředí ENVIBRNO koná od úterý 24. října do pátku 27. října. Jeho doprovodný program bude mít novou organizační strukturu tak, aby se stal středoevropským mezinárodním podnikatelským a informačním fórem odborníků a potenciálních zájemců o nové nejlepší dostupné techniky a technologie v oblastech: vodního a odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, odstraňování starých zátěží, chemické bezpečnosti a prevence havárií, monitoringu a měření ukazatelů stavu životního prostředí a alternativních zdrojů a úspor energie. Na tomto fóru bude organizována řada tiskových konferencí, mezinárodních workshopů a panelových diskusí tak, aby se zlepšila úroveň setkání našich a zahraničních firem otevírajících nové možnosti podnikání v této oblasti v rámci přípravy vstupu ČR do EU. Další informace k doprovodnému programu veletrhu naleznete zde.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí