Středa, 29. listopadu 2023

Strategie ochrany životního prostředí stanoví hlavní oblasti pozornosti EU

Čtvrtým tématem je trvale udržitelé využití zdrojů , zejména řešení likvidace odpadů
Strategie ochrany životního prostředí stanoví hlavní oblasti pozornosti EU
Priority politiky Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí jsou stanoveny v akčním programu na daliích deset let, jehož návrh předložila Komise dne 24. ledna. Zdůrazňuje význam zapojení jednotlivc a podnikatelské sféry novým způsobem. Dále navrhuje přísnější uplatňování stávající legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a dalií integraci ?zelených opatření v jiných oblastech své politiky. Dokument Environment 2010: Our Future, Our Choice (životní prostředí 2010: Naše budoucnost, naiše volba) se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti. V souvislosti s klimatickou změnou představuje jeho těžiště cíl 8% snížení emisí skleníkových plyn v letech 2008 až 2012. Jejich další výraznější snížení je také nezbytné, řádově o 20 až 40 procent do roku 2020, s ohledem na vědecké odhady dlouhodobé potřeby snížení o přibližně 70 procent. Úhelným kamenem druhého tématu, ochrana přírody, tvoří síť s názvem Natura habitat a záměry na udrženi biodiverzity v jednotlivých složkách životního prostředí, spolu s ochranou krajiny, mořského prostředí a pod. Třetí oblastí je dopad znečšitění na lidské zdraví, kde tento program prosazuje ucelenější, tzv. holistický přístup a opatření v souvislosti s chemickými látkami, ochranou vod a ovzduší a snížením hlučnosti. Čtvrtým tématem je trvale udržitelé využití zdrojů , zejména řešení likvidace odpadů a efektivnější využívání zdrojů . Strategie také bere v úvahu rozšíření EU a mezinárodní dimenzi, oslovuje všechny zainteresované strany a řeší potřebu vycházet z řádných, vědecky podložených východisek. Šestý Akční program ochrany životního prostředí byl vypracován na základě posouzení předchozí strategie a rozsáhlé diskuse. Další podrobnosti najdete na europa.eu.int [Podkladový text: IP/01/102] - Komise podala žalobu na šest států , které dosud nezavedly Směrnici o integrované ochraně proti znečištění. [Podkladový text: IP/01/78] Zdroj: www.evropska-unie.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů