Úterý, 5. prosince 2023

Výroční zpráva

k poskytování informací
Výroční zpráva
Výroční zpráva Ministerstva životního prostředí za rok 2000 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva Ministerstva životního prostředí je zveřejňována na základě § 18, odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. § 18 , odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 23 § 18 odst. 1, písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0 § 18, odst. 1, písm. c Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 § 18, odst. 1, písm. d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0 § 18, odst. 1 písm. e) Požadované informace nebo soubory informací poskytovalo Ministerstvo životního prostředí v roce 2000 žadatelům bezúplatně s přihlédnutím k nabývání zkušeností při koordinaci propojení předpisů zákona č. 123/1998 Sb. v poměru k zákonu č. 106/1999 Sb. Pojmové znaky charakteru informací aplikovaných prostřednictvím výše citovaných zákonů nyní umožňují klásti i určité, byť minimální finanční nároky na žadatele. Ministerstvo životního prostředí od samého počátku aplikace zákona č. 106/1999 Sb. upustilo od úhrad nákladů spojených s vyhledáváním informací za každou hodinu započaté práce. Úhrady přímých nákladů spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli nebudou po žadateli požadovány, pokud nepřesáhnou za poskytnuté informace jednomu žadateli částku 50 Kč. Zdroj: MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů